235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

 Školní psycholog:

1. Koordinuje

 Psychologické poradenství pro žáky, učitele a jejich zákonné zástupce

2. Samostatně zajišťuje

  • Diagnostiku při výukových a výchovných problémech žáků
  • Konzultuje v případě potřeby s žáky, pedagogy a jejich zákonnými zástupci
  • Pomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi pedagogickými pracovníky školy
  • Pomáhá při úpravě vztahů mezi žáky a třídním učitelem
  • Zajišťuje testy profesionální orientace
  • V rámci školního poradenského pracovitě spolupracuje s výchovnými poradci, se sociálním pedagogem, školním speciálním pedagogem

3. předkládá řediteli návrhy organizačních opatření po zkvalitnění celkového klimatu školy v oblasti výchovy a vzděláváni

Přítomnost školního psychologa, kterým je PhDr. Václava Masáková je pravidelně ve čtvrtek mezi 10. a 14. hodinou v samostatné pracovně

Kontaktní údaje: masakova @ppp6.cz, případně 220612131

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa