235 359 229
235 355 185

Základní škola Dědina

Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Během lektorského programu Lesů Hl.M.Prahy Život lesa v Divoké Šárce se žáci dvou pátých a čtvrté třídy nejen dozvídali zajímavosti o stromech včetně poznávačky listů, ale prostřednictvím zábavných her pronikali i do tajů života lýkožroutů, lesních mravenců a jejich predátorů. V tříhodinovém programu nechyběly ani ukázky mysliveckých trofejí a zvuky různých druhů lesních zvířat vyluzované na vábničku. V akci konané při příležitosti Dne stromů se dětem přiblížila i práce lesních hospodářů, děti si mohly navrtat sondy do kmene stromů a odhadovat jejich stáří a zdravotní stav. Výuka se tak ze školních lavic přesunula pod širé nebe a propojila se zkušenostmi a prací odborníků. [...] 

celý článek zde

Vážený pane řediteli,

informuji Vás, že dne 31.10.2023 proběhlo, při ranním příchodu dětí do školy, krátké metodické zaměstnání na přechodu pro chodce před školou v ul. Vlastina 19 s cílem v praxi ověřit znalosti dětí při přecházení pozemní komunikace s provozem tramvají. Podle informací, které mám od strážníků z místa, byly děti obezřetné a správně aplikovaly nabyté znalosti z dopravní výchovy i přednášek v praxi. Věřím, že i tato aktivita přispěla k bezpečnosti dětí v silničním provozu. Děkuji Vám i učitelům za iniciativu, kterou jste v rámci bezpečnosti dětí při účasti v silničním provozu vynaložili. Při našich přednáškách se ukázalo, že jsou děti velmi dobře informované a vědí, jak se při přecházení orientovat. Poděkování zaslouží i rodiče, kteří své děti na cestu do školy v nových podmínkách připravili.  Zvýšený dohled strážníků bude pokračovat ještě do konce tohoto týdne. [...] 

celý článek zde

Vážení rodiče,

dnes jsme poštou opět obdrželi zprávu o plošném přerušení dodávky vody na sídlišti Dědina. Oznámení se seznamem dotčených ulic dávám do přílohy.

Od úterý 7.11. 8.00 do středy 8.11. 5.00 bude kvůli provádění oprav a revizních prací přerušena dodávka vody. Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti.

Na doporučení zřizovatele ředitel vyhlašuje 7.11. 2023 v souladu se školskou legislativou volný den ředitele školy. [...] 

celý článek zde

Vážení rodiče, 
dne 23.10. 2023 bude zahájen provoz tramvajové trati v úseku Divoká Šárka – Dědina. Vzhledem k tomu, že pro většinu dětí bude tramvajový provoz v místě bydliště novinkou, prosíme o jejich důkladné informování o bezpečném pohybu na sídlišti (přednost tramvaje na přechodu, rozhlížení a pozornost při přecházení).

Škola k tomuto tématu přistupuje tak, že: [...] 

celý článek zde

Při letošním sousedském setkání Zažij Dědinu jinak naše škola opět nabídla veřejnosti možnost podílet se na celostátní kampani Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu. Tento rok jsme se zaměřili na mokřady, které kromě bohatství rostlinných a živočišných druhů představují významnou zásobárnu vody v krajině.

Na vodu a její nedostatek upozorňoval nabízený sortiment našeho stánku – závěsná pítka pro ptáky vytvořená žáky školy. Vážky z korálků, jejichž jemný půvab reprezentoval faunu vodních ekosystémů, si mohli návštěvníci dovyrobit přímo na místě pod vedením výtvarnice a zkušené lektorky Isabelly Skokanové. [...] 

celý článek zde

Naše školní jídelna se zapojila již potřetí do soutěže mezi školními jídelnami – o Zlatou vařečku. Soutěžilo se o nejchutnější a nejzdravější pokrm. Zapojeny byly téměř všechny mateřské školy a několik škol základních.

Naše kuchyň získala první cenu ve zlaté kategorii. Děkuji našim kuchařkám za účast v soutěži a za báječnou reprezentaci školy.

Připojuji také poděkování paní místostarostky M. Čapkové: [...] 

celý článek zde

Na začátku školního roku, jak už je tradicí, naše škola organizovala dva zážitkové kurzy pro žáky 6.tříd. Kurzy byly dva, vzhledem k počtu tříd a žáků. V prvním termínu 11.-14.9. 2023 jely třídy 6.A a 6.B (celkem 27 žáků) a jejich třídní učitelky. V druhém termínu 18.9.21.9.2023 jela 6.C (16 žáků) rovněž s třídní učitelkou.

Plusem byl skvělý kemp v Konstantinových Lázních a hezké počasí, takže všechny ledolamky, týmové úkoly, bojovka a večerní aktivity proběhly bez improvizace a v plném rozsahu. Díky sluníčku jsme mohli rovněž uskutečnit aktivitu zvanou „Pointilismus“, kterou si všichni náramně užili (viz foto níže). Ne vždy jde táto aktivita v září zorganizovat. [...] 

celý článek zde

Jak do školy 2024-2025

Školní systém, elektronická ŽK

Strava.cz - přihlášení

Jídelníček

Mapa spádovosti

Strava.cz - informace

3D model školy

Sportovní areál

Volná místa