235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Školní akce 2023-2024

První jarní den jsme v 2.B pojali aktivně a spolu s rodiči jsme se
sešli, abychom si upletli pomlázky a vyrobili velikonoční věnce a
dekorace. Celé odpoledne se neslo v příjemné a veselé náladě a všichni
jsme si akci moc užili.

Mgr. Lenka Víšková

celý článek zde

Děti z 2.B se vypravily do světa včel, a to prostřednictvím programu „Včely“ v Národním zemědělském muzeu. Děti se seznámily s fascinujícím světem včel, jejich způsobem života a komunikací. Dozvěděly se něco o práci včelaře a včelích produktech, také ochutnali med od včel z muzejních úlů. Zjistily, kde včely bydlí a jak to v úlu všechno funguje. Na závěr si vyrobily svíčku z včelího vosku.
Zůstal i čas na volnou prohlídku exponátů muzea. [...] 

celý článek zde

Ve dnech 19. až 21. února proběhla na Základní škole Dědina zajímavá intervence paní Hélène Rullon, francouzské učitelky 1. stupně, která vyučuje i na konzervatoři herectví a zpěvu v Annemasse v Horním Savojsku.

Cílem bylo zlepšení intonace, přízvuku, výslovnosti a obohacení slovní zásoby.

Paní Rullon si získala pozornost a sympatie našich žáků svou osobností, nadšením a svým netradičním přístupem k výuce. O tom svědčí dopisy, které jí žáci napsali. Její přínos k obohacení vzdělávacího prostředí na Základní škole Dědina byl oceněn jak učiteli, tak žáky. [...] 

celý článek zde

I v letošním roce jsme si předjaří zpříjemnili poetickým setkáním. Ve školním kole bylo porotou vybráno celkem dvanáct recitátorů, kteří budou naši školu reprezentovat v kole obvodním. Všem zúčastněným moc děkujeme za krásný zážitek a postupujícím přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Michaela Nováková

celý článek zde

V pátek 1. března se francouzštináři ze 7.A seznámili s bretonskou kuchyní pod vedením Gaëla, rodáka z Bretaně. Ochutnali tamní speciality – sladké palačinky a slané galettes, které i sami připravovali. Gaël v mezičase odpovídal dětem na otázky ohledně zmíněného regionu i svého života v České republice. Kulinářské dopoledne a pomyslnou cestu do Francie pak uzavřelo několik bretonských písní. Dopoledne plné zážitků jsme si všichni moc užili. [...] 

celý článek zde

Pondělky v 2.B. patří plavání. V rámci plavecké výuky, pod taktovkou Sport Academy, se děti formou her postupně seznamují s vodou a osvojují si základní plavecké návyky a techniku plaveckých způsobů znak, kraul a prsa.

celý článek zde

V pátek 23.února se děti z 5.C přesvědčily, že na světě existuje i těžší práce, než je dělení dvojciferným číslem. Sestoupili jsme totiž do dolů, kde bylo velmi názorně předvedeno veškeré lidské namáhání spojené s těžbou rud a dalších surovin. A to už od pravěku!

Cesta do dolů nebyla nijak složitá ani daleká – stačilo se podívat na stránky Národního technického muzea, vybrat a objednat si příslušný program (Dolík), nasednout na tramvaj….A kde jsou ty doly? Tak ty se nacházejí pod Národním technickým muzeem a jsou uměle vytvořené. Vypadají úplně opravdově a najdete tam všechno – rumpál a žentour a velkorypadlo a vozíky na rudu a mihadlo a železný telefon a ukázky hornin a průřezy šachtami a figuríny horníku a je to všechno trochu strašidelné a hodně zajímavé. Naší třídy se ujali dva lektoři a rozdělili si ji do skupin na kluky a holky. Těžko rozhodnout, která skupina byla šikovnější, protože pochválené byly obě stejně. Takže jsme potom ještě v rychlosti proběhli další expozice – astronomickou, televizní studio, všechny možné dopravní prostředky a to už jsme skoro nemohli dál a vrátili jsme se šťastně do školy. [...] 

celý článek zde

Žáci 2.B se po vysvědčení vydali do Království železnic, kde propojili příjemné s užitečným. Hravou formou se naučili, jak překonávat nástrahy města jako chodci a účastníci provozu. Na modelech si vyzkoušeli různé situace, se kterými se mohou v rámci dopravy ve městě potkat. Samozřejmě zůstalo i dost času na volnou zábavu.

celý článek zde

Děti ze třídy 5.B opět poslaly peníze, získané prodejem vlastních výrobků na vánočním jarmarku, organizaci Helppes – Centru výcviku psů pro postižené. Finančním darem 9730 Kč podpořily projekt „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“ (výchova, výcvik a předávání asistenčních a signálních psů) a přispěly na pomoc lidem se zdravotním postižením na cestě k integraci a soběstačnosti pomocí speciálně vycvičených psů. [...] 

celý článek zde

Výtěžkem z vánočního jarmarku děti z 5.C opět přispěly k záchraně naší krásné přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu. Částkou 5000 Kč podpořily výkup lokality Na Skřivánku. Výpočtem jsme pak zjistili, že plocha odpovídající této částce je velká zhruba jako necelé dvě třídy.

Na jaře se pojedeme podívat, jak péče o takové lokality vypadá. To má na starosti Český svaz ochránců přírody, který celou kampaň Místo pro přírodu pořádá a zastřešuje. [...] 

celý článek zde

Ve čtvrtek 7. 12. navštívili žáci osmých tříd vánoční Drážďany. Zažili atmosféru vánočních trhů a prohlédli si historické centrum. Dalším cílem jejich výletu bylo Německé hygienické muzeum a jeho unikátní expozice “Dobrodružství jménem člověk”. Podařilo se jim tak v jednom adventním dni propojit poznatky z přírodopisu, dějepisu a dokonce i němčiny. Takhle bychom se všichni chtěli učit častěji! [...] 

celý článek zde
Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa