235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vyjadřujeme politování nad událostí, kdy nově přijatý žák z Ukrajiny do naší školy nejprve ohrožoval

své spolužáky a poté údajně vyhrožoval tím, že ohrozí také své zdraví nebo dokonce svůj život.

Vše pramení z jeho špatných komunikačních vlastností a dost možná ze špatných prožitků v posledních letech.

Incident se odehrál sice mimo školu, ale mezi žáky školy a tím vnímáme nutnost na situaci vhodně zareagovat.

Událost řeší policie a škola se také obrátila v hledání řešení na OSPOD. Více informací proto poskytnout nelze.

Prozatím jsme tohoto žáka omluvili z výuky a domluvili, že nebude nezbytnou dobu, než se událost vyšetří a než absolvuje také on potřebná vyšetření, docházet do školy.

Zákonnému zástupci jsme nabídli školního psychologa.

Zároveň jsme ale také důrazně upozornili, že podobné konflikty bude vždy řešit policie.

Ostatní žáky školy třídní učitelé upozorní na obezřetnost před nebezpečným chováním, vyzvou k vyhýbání se konfliktům a proberou s nimi, jak se v dané situaci zachovat.

Domníváme se, že jsme aktuálně  událost ošetřili co nejlépe, a že bude ve škole a jejím okolí pro děti bezpečno.

Žádáme také vás, abyste s dětmi promluvili s ohledem na jejich bezpečnost a bezpečnost jejich spolužáků.

Za konstruktivní připomínky či upozornění na neadekvátní chování našich žáků budeme rádi.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

M.Dunděra

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa