235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

U příležitosti Dne učitelů Praha 6 pravidelně oceňuje své nejlepší učitele ze svých základních i mateřských škol. Titul Vynikající učitel na návrh svých ředitelů přebírají pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.

https://www.praha6.cz/zpravodajstvi/-sestka-opet-ocenila-sve-nejlepsi-ucitele_68561.html

Jan Boněk, ZŠ Dědina – je nadšeným waldorfským odborným učitelem dějepisu. Do epochového vyučování zařazuje jak vlastní poutavé vyprávění, tak IT a prezentační techniku či projektové a skupinové formy práce. Do výuky zve pamětníky či kolegy, kteří dětem dokážou dané téma přiblížit díky svému hlubokému zájmu o věc. Pořádá návštěvy muzeí a jiných historických míst a památek. Jeho žáci letos odsadili první místa v dějepisné olympiádě. Působí jako konzultant pro studenty Pedagogické fakulty UK v oblasti alternativní pedagogiky.

Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa