235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Při letošním sousedském setkání Zažij Dědinu jinak naše škola opět nabídla veřejnosti možnost podílet se na celostátní kampani Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu. Tento rok jsme se zaměřili na mokřady, které kromě bohatství rostlinných a živočišných druhů představují významnou zásobárnu vody v krajině.

Na vodu a její nedostatek upozorňoval nabízený sortiment našeho stánku – závěsná pítka pro ptáky vytvořená žáky školy. Vážky z korálků, jejichž jemný půvab reprezentoval faunu vodních ekosystémů, si mohli návštěvníci dovyrobit přímo na místě pod vedením výtvarnice a zkušené lektorky Isabelly Skokanové.

Celkem jste přispěli částkou 1100 Kč, které jsme poslali na účet kampaně ČSOP Místo pro přírodu. Tento projekt škola dlouhodobě podporuje zejména environmentální výchovou dětí. Prodej výrobků je pouze špičkou ledovce.

Peníze odeslané na účet ČSOP budou použity na další výkupy mokřadních lokalit (v současnosti probíhá jednání o výkupu botanicky velmi cenných rašelinných luk na Jihlavsku). Seznam všech zachráněných lokalit naleznete na www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/.

Děkujeme nejen za shromážděný finanční příspěvek, ale i za krásné, společně strávené chvíle.

„Když hodně lidí dělá hodně malých dobrých věcí, stane se zázrak“.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa