Žukovského 6, Praha, 161 00
Pozvánka na jarmark
Koncert v kostele
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Při letošním sousedském setkání Zažij Dědinu jinak naše škola opět nabídla veřejnosti možnost podílet se na celostátní kampani Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu. Tento rok jsme se zaměřili na mokřady, které kromě bohatství rostlinných a živočišných druhů představují významnou zásobárnu vody v krajině.

Na vodu a její nedostatek upozorňoval nabízený sortiment našeho stánku – závěsná pítka pro ptáky vytvořená žáky školy. Vážky z korálků, jejichž jemný půvab reprezentoval faunu vodních ekosystémů, si mohli návštěvníci dovyrobit přímo na místě pod vedením výtvarnice a zkušené lektorky Isabelly Skokanové.

Celkem jste přispěli částkou 1100 Kč, které jsme poslali na účet kampaně ČSOP Místo pro přírodu. Tento projekt škola dlouhodobě podporuje zejména environmentální výchovou dětí. Prodej výrobků je pouze špičkou ledovce.

Peníze odeslané na účet ČSOP budou použity na další výkupy mokřadních lokalit (v současnosti probíhá jednání o výkupu botanicky velmi cenných rašelinných luk na Jihlavsku). Seznam všech zachráněných lokalit naleznete na www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/.

Děkujeme nejen za shromážděný finanční příspěvek, ale i za krásné, společně strávené chvíle.

„Když hodně lidí dělá hodně malých dobrých věcí, stane se zázrak“.

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"