Žukovského 6, Praha, 161 00
Pozvánka na jarmark
Koncert v kostele
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Na začátku školního roku, jak už je tradicí, naše škola organizovala dva zážitkové kurzy pro žáky 6.tříd. Kurzy byly dva, vzhledem k počtu tříd a žáků. V prvním termínu 11.-14.9. 2023 jely třídy 6.A a 6.B (celkem 27 žáků) a jejich třídní učitelky. V druhém termínu 18.9.21.9.2023 jela 6.C (16 žáků) rovněž s třídní učitelkou.

Plusem byl skvělý kemp v Konstantinových Lázních a hezké počasí, takže všechny ledolamky, týmové úkoly, bojovka a večerní aktivity proběhly bez improvizace a v plném rozsahu. Díky sluníčku jsme mohli rovněž uskutečnit aktivitu zvanou „Pointilismus“, kterou si všichni náramně užili (viz foto níže). Ne vždy jde táto aktivita v září zorganizovat.

Na konci těchto kurzů jsme mohli říct, že se nebo někoho známe lépe, že jsme si to užili a snad že nám to všem pomohlo být dobrou třídou i dobrými šestými třídami.

Alespoň takový byl náš dojem.

(organizátor Ivan Zachník + pedagogové)

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"