235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Na začátku školního roku, jak už je tradicí, naše škola organizovala dva zážitkové kurzy pro žáky 6.tříd. Kurzy byly dva, vzhledem k počtu tříd a žáků. V prvním termínu 11.-14.9. 2023 jely třídy 6.A a 6.B (celkem 27 žáků) a jejich třídní učitelky. V druhém termínu 18.9.21.9.2023 jela 6.C (16 žáků) rovněž s třídní učitelkou.

Plusem byl skvělý kemp v Konstantinových Lázních a hezké počasí, takže všechny ledolamky, týmové úkoly, bojovka a večerní aktivity proběhly bez improvizace a v plném rozsahu. Díky sluníčku jsme mohli rovněž uskutečnit aktivitu zvanou „Pointilismus“, kterou si všichni náramně užili (viz foto níže). Ne vždy jde táto aktivita v září zorganizovat.

Na konci těchto kurzů jsme mohli říct, že se nebo někoho známe lépe, že jsme si to užili a snad že nám to všem pomohlo být dobrou třídou i dobrými šestými třídami.

Alespoň takový byl náš dojem.

(organizátor Ivan Zachník + pedagogové)

Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa