235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

7. září 2023 zahájila další rok s němčinou třída 6.D na celodenním výletě do Bad Schandau.

Tentokrát se výlet odehrával ve světle náhodných setkání. Začalo to hned ve vlaku – cestovaly s námi dvě dámy z Frankfurtu, které velmi oslovilo to, že české děti se učí německy a jedou si prohlédnout německé městečko. Jedna byla tak zvědavá, že se vydala do jednoho kupé a začala tam s dětmi konverzovat. Narazila ale zrovna na ty, kterým to příliš po chuti nebylo. Dočkala se jedné správné odpovědi a vzápětí přání „Gute Nacht“, které pochopila jako signál k ukončení rozhovoru. 

Tomu, že s osmou třídou jezdíme na kole do Drážďan, odmítaly tyto dámy uvěřit, i když jsme jim ukazovaly Labskou cyklostezkou za oknem. Říkaly, že neznají v Německu nikoho, kdo by s třídou něco takového podstoupil.

To šestadvacetiletý Australan na zpáteční cestě měl větší štěstí – jeho pět spolusedících šesťáků ho nenechalo vydechnout, během cesty ho naučili spoustu českých slov a vyptali se na všechno, co je zajímalo. Třeba na to, které cizí jazyky se učí děti v Austálii. Že je to francouzština, indonéština, mandarínská čínština a japonština, si netipl nikdo z nás. Zlatá němčina s angličtinou!  Australanovo R a Ř a s velkou snahou snahou slabikovaná slova jako třeba ho-ro-le-zec-tví, která ho děti učily, výborně vyplnila celou dobu cesty i s nečekaným 70timinutovým zpožděním, takže se z kupé pořád ozýval veselý smích.

Radost jsme udělaly také dvěma seniorkám z Chemnitzu, které s námi jely lodí z Bad Schandau k nádraží. Na jejich popud, že německá mládež vždycky na vodě zpívá, spustily děti několik evergreenů – nakombinovaly písně jako Skákal pes a Oh Tannenbaum. Dámy plakaly a nešetřily potleskem.

Vědomostní kvíz o 17 těžkých otázkách ve vlaku zvládly všechny děti skvěle, takže se, kromě toho, že jsme si výlet užili, naučily docela dost věcí přímo v terénu.

Děkuji třídní učitelce Jarmile Burýškové a asistentce Martině Sochorové za doprovod a panu Košťálovi za perfektní servis s nákupem jízdenek.

8.D Martina Dbalá

Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa