235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Noví strávníci, kteří nastupují do 1. tříd, budou přihlášeni ke stravování v kanceláři školní jídelny na základě vyplněné PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ. Zde jim bude následně přidělen čip (cena je 122,- Kč), pro výdej obědů a Variabilní symbol pro platbu obědů bankovním převodem.

Přihlášky je možné stáhnout zde, na stránkách školy, nebo jsou připraveny k vyzvednutí

v recepci školy.

_

Od 1. 9. 2023 bude spuštěna objednávka obědů obvyklým způsobem. To znamená, že si strávníci budou sami odhlašovat obědy přes portál www.strava.cz

Návod na obsluhu v programu stravy je uveden zde, na stránkách školy. Případné dotazy u hospodářky školní jídelny na tel. č.: 235 357 226.

Za ŠJ vedoucí školní jídelny V. Roubalová

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa