235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Žáci 6.B navštívili 28.2. Francouzský Institut, Praha 1, Štěpánská 35.

Madame Monique Lavallé , vedouci mediatéky  sekce pro mládež, nás provedla střediskem, vysvětlila nám jaké jsou pořady pro děti a mládež a jak je možné se jich bez přihlášení účastnit.

Žáci si obohatili francouzský slovníček a zpracují o návstěvě vlastni zprávu, prozatim jenom v češtině.

J. Fournier

https://www.ifp.cz/fr/#/

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa