Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Žáci 6.B navštívili 28.2. Francouzský Institut, Praha 1, Štěpánská 35.

Madame Monique Lavallé , vedouci mediatéky  sekce pro mládež, nás provedla střediskem, vysvětlila nám jaké jsou pořady pro děti a mládež a jak je možné se jich bez přihlášení účastnit.

Žáci si obohatili francouzský slovníček a zpracují o návstěvě vlastni zprávu, prozatim jenom v češtině.

J. Fournier

https://www.ifp.cz/fr/#/

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"