235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Při žádosti o příspěvek je nutné postupovat stejně, jako v prvním pololetí.

Nejprve ve škole potvrdit pokračování v docházce na kroužek

Uhradit platbu za kroužek

Přihlásit se k aktivitě na adrese Aktivní město – od 5. 1. 2023 započne možnost pro rodiče čerpat příspěvek na druhé pololetí. Už teď je v systému zveřejněný nový příspěvek Darujeme kroužky dětem – 2. pololetí 2022/23

Škola po ověření následně platbu vrátí.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa