Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

V letošním školním  roce  2022/2023  se 1. září sešli před školou všichni prvňáčci, rodiče a paní učitelky prvních tříd.

Pan ředitel slavnostně přivítal prvňáčky a rodiče, popřál všem radostný a úspěšný školní rok. Slavnostní okamžiky prvního školního dne s dětmi a rodiči sdíleli i pan senátor Jiří Růžička  a místostarosta pro Prahu 6 pan Jakub Stárek.

Následně si paní učitelky odvedly své žáky spolu s rodiči do svých tříd.

Zde jim předaly Pamětní listy od MČ Prahy 6  a květiny spolu s žáky 9. ročníků.

Třídy byly slavnostně vyzdobeny a na lavicích měli prvňáčci připravené učebnice a dárečky.

Všem se ve škole líbilo a  už se těšili na další školní dny.

Třídní učitelky

K. Francová, M. Švandrlíková, K. Vopěnková

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"