Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

V souladu se smluvními dokumenty mezi MČ Prahy 6 a PBIS požádala škola o využití dvou tříd a zázemí v bývalé ZŠ Vlastina.

Toto řešení uleví naplněné ZŠ Dědina, která je v poslední době, také díky dětem z Ukrajiny, na hranici svých kapacitních možností.

Učebny bude využívat kmenová waldorfská třída 6.D k výuce a děleným hodinám spolu s dalšími třídami, docházejícími podle potřeb školy.

Během letních prázdnin jsme se intenzivně věnovali přípravě provozních pravidel a smluvních podmínek tak, aby byly pro naše žáky příjemné a co nejvhodnější.

Díky patří MČ  Prahy 6 a SNEO za zdařilou realizaci úprav prostor pro naše žáky.

Děkujeme také odboru školství za příspěvek na vybavení tříd.

Třídy a zázemí jsou opravdu krásné a na postupný návrat do této budovy se těšíme.

Za vedení školy

M.Dunděra

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"