235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

V souladu se smluvními dokumenty mezi MČ Prahy 6 a PBIS požádala škola o využití dvou tříd a zázemí v bývalé ZŠ Vlastina.

Toto řešení uleví naplněné ZŠ Dědina, která je v poslední době, také díky dětem z Ukrajiny, na hranici svých kapacitních možností.

Učebny bude využívat kmenová waldorfská třída 6.D k výuce a děleným hodinám spolu s dalšími třídami, docházejícími podle potřeb školy.

Během letních prázdnin jsme se intenzivně věnovali přípravě provozních pravidel a smluvních podmínek tak, aby byly pro naše žáky příjemné a co nejvhodnější.

Díky patří MČ  Prahy 6 a SNEO za zdařilou realizaci úprav prostor pro naše žáky.

Děkujeme také odboru školství za příspěvek na vybavení tříd.

Třídy a zázemí jsou opravdu krásné a na postupný návrat do této budovy se těšíme.

Za vedení školy

M.Dunděra

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa