235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Na školní výlet jsme se vydali do středověké vesničky Botanicus v Ostré nad Labem. Historické stavby jsou zde kulisou pro jednotlivá řemesla. Nejprve jsme si vesničku prošli společně, abychom zjistili, jaké možnosti nám nabízí. Poté si děti samy vyzkoušely výrobu mýdla, ručního papíru či svíčky, splétaly lněný provaz, udrátovaly si šperk, točily na hrnčířském kruhu, razily mince, rýřovaly zlato, vytvořily si loutku, pracovaly v tiskařské dílně nebo zdobily perníčky. V hodovně si mnozí pochutnali na Keltských palačinkách. Půvabná byla i procházka přilehlou bylinnou zahranou včetně bloudění ve stromovém labyrintu…  

Příjemné zážitky si rádi zopakujeme při další návštěvě.

Naďa Petrovičová, Jana Šustrová

« z 2 »
Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa