Žukovského 6, Praha, 161 00
Hlasujte pro náš stromeček
Vánoce na Dědině 14.12.
Vánoční zpívání v kostele 20.12.
Sportovní areál
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Zápis pro ukrajinské děti 21.6.
Zápis 26. a 27. 4. 2022
Jak přihlásit dítě do ZŠ (PDF)
Komunitní centrum
Den otevřených dveří 2022
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Na školní výlet jsme se vydali do středověké vesničky Botanicus v Ostré nad Labem. Historické stavby jsou zde kulisou pro jednotlivá řemesla. Nejprve jsme si vesničku prošli společně, abychom zjistili, jaké možnosti nám nabízí. Poté si děti samy vyzkoušely výrobu mýdla, ručního papíru či svíčky, splétaly lněný provaz, udrátovaly si šperk, točily na hrnčířském kruhu, razily mince, rýřovaly zlato, vytvořily si loutku, pracovaly v tiskařské dílně nebo zdobily perníčky. V hodovně si mnozí pochutnali na Keltských palačinkách. Půvabná byla i procházka přilehlou bylinnou zahranou včetně bloudění ve stromovém labyrintu…  

Příjemné zážitky si rádi zopakujeme při další návštěvě.

Naďa Petrovičová, Jana Šustrová

« z 2 »
Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Zážitková pedagog. WŠ
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"