235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče a zaměstnanci školy,

dokončujeme úvodní fázi projektu Bezpečné cesty do školy v ZŠ Dědina, kdy jsme ve spolupráci s dětmi, s Vámi i se zástupci státní správy a samosprávy identifikovali a pojmenovali hlavní problémy. Děkujeme všem za perfektní spolupráci při vyplňování dotazníků, a především páťákům, sedmákům, vedoucí projektu paní Pavlatové a paní učitelce Bomerové za zpracování prezentace, kterou děti představily pracovní skupině. 

Výstupy si vyslechli zástupci politické reprezentace městské části Praha 6 – radní pro školství Ing. Marie Kubíková a pan místostarosta Ing. Jiří Lála, Ing. Sachl z odboru dopravy, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a Technické správy komunikací i Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Žákovskou prezentaci, která shrnuje výsledky dotazníkového šetření a popisuje jednotlivá nebezpečná místa si můžete prohlédnout zde.

Zjištění z dotazníků a mapování ještě doplníme přesnými daty z dopravního průzkumu, který proběhl pod vedením zkušeného projektanta Ing. Květoslava Syrového. Ten začne pracovat na dopravní studii navrhující bezpečnější uspořádání. Studie se bude věnovat především:

  • potvrzení režimu pěší zóny před školou a instalace vjezdového opatření s cílem minimalizovat v předprostoru školy pohyb motorových vozidel,
  • úpravě slepého konce ulice Pod Cihelnou, kde se otáčí vozidla,
  • úpravě křižovatek v ul. Pod Cihelnou u školního hřiště,
  • úpravě nebezpečného přecházení u OC Delta a cesty od zastávky MHD Sídliště Na Dědině.
  • úpravě nepřehledného přecházení v ulicích Družicová a Nová Šárka

Jako důležité téma se ukázala také organizace přístavby školy, která by měla být zahájena příští jaro. Jistě je dobře, že se škola rozvíjí a navyšuje svou kapacitu. Upozornili jsme nicméněna to, že není možné, aby stavební technika projížděla prostorem před školou, kde se pohybují děti, ani aby tento prostor po doby stavby sloužil jako parkoviště pro zaměstnance školy. Pracujeme na hledání alternativního řešení, které budeme dále projednávat s vedením školy i městské části.

Na návrzích dopravní studie budeme pracovat během léta a v září se těšíme na společnou kampaň Pěšky do školy.

Přejeme Vám krásné dny blížících se prázdnin.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa