Žukovského 6, Praha, 161 00
Hlasujte pro náš stromeček
Vánoce na Dědině 14.12.
Vánoční zpívání v kostele 20.12.
Sportovní areál
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Zápis pro ukrajinské děti 21.6.
Zápis 26. a 27. 4. 2022
Jak přihlásit dítě do ZŠ (PDF)
Komunitní centrum
Den otevřených dveří 2022
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

V květnu proběhla schůzka pracovní skupiny se zástupci organizace Pěšky městem (koordinátor projektu) za účasti paní radní Kubíkové, pana radního Lály a zástupců státní správy. Žáci 5.A a 7.A pod vedením paní učitelky E.Bomerové vytvořili a představili na základě mapování a dotazníkového šetření prezentaci.
Dále se hovořilo o těchto hlavních tématech:


– nebezpečné přecházení u zásobovacího vjezdu do OC Delta

– nerespektování režimu pěší zóny před školou

– napojení pěší zóny u ulice Pod Cihelnou a otáčení vozidel na konci slepé ulice

– nebezpečné křižovatky v ulici Pod Cihelnou (u školního hřiště)

– omezení, která nastanou v souvislosti s plánovanou přístavbou školy


V červnu proběhne dopravní průzkum a následně bude odborníky vypracována dopravní studie, která se zaměří na rizikové oblasti.

Renata Pavlatová

File name : 2021-2022-Prezentace_BCS_dedina.pdf

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Zážitková pedagog. WŠ
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"