235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

V květnu proběhla schůzka pracovní skupiny se zástupci organizace Pěšky městem (koordinátor projektu) za účasti paní radní Kubíkové, pana radního Lály a zástupců státní správy. Žáci 5.A a 7.A pod vedením paní učitelky E.Bomerové vytvořili a představili na základě mapování a dotazníkového šetření prezentaci.
Dále se hovořilo o těchto hlavních tématech:


– nebezpečné přecházení u zásobovacího vjezdu do OC Delta

– nerespektování režimu pěší zóny před školou

– napojení pěší zóny u ulice Pod Cihelnou a otáčení vozidel na konci slepé ulice

– nebezpečné křižovatky v ulici Pod Cihelnou (u školního hřiště)

– omezení, která nastanou v souvislosti s plánovanou přístavbou školy


V červnu proběhne dopravní průzkum a následně bude odborníky vypracována dopravní studie, která se zaměří na rizikové oblasti.

Renata Pavlatová

2021-2022-Prezentace_BCS_dedina.pdf

×
Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa