Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Vážení rodiče,

v letošním roce se naše škola opět zapojí do dotazníkového šetření „MAPA ŠKOLY“. Šetření zahrnuje dotazník pro žáky, rodiče, pedagogy i nepedagogické pracovníky školy. Otázky se budou týkat vzdělávání, komunikace a různých oblastí ve škole. Na podobné otázky budou odpovídat všichni účastníci šetření.

Rádi bychom, aby se děti do školy těšily, cítily se zde bezpečně a aby také rodiče měli ke škole důvěru. Výstup z Mapy školy je pro nás proto velmi důležitý. Poskytne nám zpětnou vazbu od žáků, rodičů a pracovníků školy o tom, jak se ve škole cítí a jak škola naplňuje jejich představu o vzdělávání jako takovém. Dotazníkové šetření nám napoví, na jaké oblasti se zaměřit a co by bylo dobré upravit nebo změnit.

Také letošní zjišťování bude v elektronické podobě. Přihlašovací údaje obdržíte tento týden od třídního učitele vašeho dítěte a zašleme je i do „zpráv“ ve školním systému Škola online (a pro jistotu i mailem). Šetření se účastní vždy jen jeden zástupce dítěte. Máte-li na škole více dětí, vyplníte dotazník za každé z nich. Dotazník je nutné vyplnit do 4.3..2022. O výsledcích šetření vás samozřejmě budeme informovat. Dotazník naleznete na odkazu: www.mapaskoly.cz, kde zadáte heslo.

Děkuji vám, že se do šetření „MAPA ŠKOLY“ zapojíte.

M. Dunděra

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"