235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče,

s účinností od 31. 1. 2022 bude platit:

1)      výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích.

O prokázání této skutečnosti je nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

Vybavte proto děti certifikátem v listinné nebo elektronické podobě.

V naší škole bude pro všechny děti zachována možnost se otestovat spolu s ostatními a dále vždy, pokud se nebudou cítit dobře.

2)     osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

Platí tedy, že po dobu ochranné lhůty 30ti dnů od pozitivního výsledku PCR testu nebude nařízena karanténa v případě, že budou osoby v rizikovém kontaktu s nakaženým.

            Třídní učitelé, resp. učitelé organizující povinné testování žáků, budou zaznamenávat termín pozitivního PCR testu do připravených seznamů z předložených certifikátů žáků v ochranné lhůtě.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Mojmír Dunděra

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa