235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Je 1. září . Na nádvoří školy se sešli noví prvňáčci a jejich rodiče. Je krásné slunečné ráno. Začíná jejich velký den. Vstup do života pro ty nejmenší. Dnešní slavnostní den je poznamenán výjimečnou dobou, ve které se odehrává.Všichni jsou ve svátečním, ale s rouškami a respirátory.

Přichází pan ředitel, všechny vítá a pronáší milý projev. Po té odvádějí paní učitelky děti do tříd a rodiče je doprovázejí. Ve třídách čekají na prvňáčky dárky od úřadu Hlavního města Prahy a od Městské části Prahy 6. V průběhu dopoledne přichází do prvních tříd pan senátor Růžička v doprovodu pana ředitele. Pan senátor, který je sám pedagogem, předává malým školáčkům upomínkový list. Žáčci zůstávají ve třídě s paní učitelkou a paní asistentkou a začínají se pomalu seznamovat. Dnešek byl moc krátký. Těšíme se na další společné školní dny.

Kolektiv učitelek prvních tříd

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa