Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Je 1. září . Na nádvoří školy se sešli noví prvňáčci a jejich rodiče. Je krásné slunečné ráno. Začíná jejich velký den. Vstup do života pro ty nejmenší. Dnešní slavnostní den je poznamenán výjimečnou dobou, ve které se odehrává.Všichni jsou ve svátečním, ale s rouškami a respirátory.

Přichází pan ředitel, všechny vítá a pronáší milý projev. Po té odvádějí paní učitelky děti do tříd a rodiče je doprovázejí. Ve třídách čekají na prvňáčky dárky od úřadu Hlavního města Prahy a od Městské části Prahy 6. V průběhu dopoledne přichází do prvních tříd pan senátor Růžička v doprovodu pana ředitele. Pan senátor, který je sám pedagogem, předává malým školáčkům upomínkový list. Žáčci zůstávají ve třídě s paní učitelkou a paní asistentkou a začínají se pomalu seznamovat. Dnešek byl moc krátký. Těšíme se na další společné školní dny.

Kolektiv učitelek prvních tříd

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"