Žukovského 6, Praha, 161 00
Hlasujte pro náš stromeček
Vánoce na Dědině 14.12.
Vánoční zpívání v kostele 20.12.
Sportovní areál
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Zápis pro ukrajinské děti 21.6.
Zápis 26. a 27. 4. 2022
Jak přihlásit dítě do ZŠ (PDF)
Komunitní centrum
Den otevřených dveří 2022
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Je 1. září . Na nádvoří školy se sešli noví prvňáčci a jejich rodiče. Je krásné slunečné ráno. Začíná jejich velký den. Vstup do života pro ty nejmenší. Dnešní slavnostní den je poznamenán výjimečnou dobou, ve které se odehrává.Všichni jsou ve svátečním, ale s rouškami a respirátory.

Přichází pan ředitel, všechny vítá a pronáší milý projev. Po té odvádějí paní učitelky děti do tříd a rodiče je doprovázejí. Ve třídách čekají na prvňáčky dárky od úřadu Hlavního města Prahy a od Městské části Prahy 6. V průběhu dopoledne přichází do prvních tříd pan senátor Růžička v doprovodu pana ředitele. Pan senátor, který je sám pedagogem, předává malým školáčkům upomínkový list. Žáčci zůstávají ve třídě s paní učitelkou a paní asistentkou a začínají se pomalu seznamovat. Dnešek byl moc krátký. Těšíme se na další společné školní dny.

Kolektiv učitelek prvních tříd

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Zážitková pedagog. WŠ
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"