235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče, milí žáci.

Prázdniny za týden končí a učitelé i škola se připravují na nový školní rok. Tak, jako v předchozím školním roce, bude třeba docházku do školy podřídit aktuální situaci a opět dodržovat platná nařízení.

Testování
Podle pokynů MŠMT: Informace pro školy k začátku školního roku a „Manuál“ zveřejněných na stránkách školy, bude povinné testování žáků. Bude prováděno antigenními samoodběrovými testy v první školní den, podle obvyklých pravidel. Konkrétní informace podají třídní učitelé. Škola nebude vyžadovat žádná potvrzení o bezinfekčnosti. Pouze ti žáci, kteří se nebudou testovat, musí doložit důvod (lékařskou zprávu, potvrzení o
očkování, prodělaná nemoc). Rodičům žáků prvních tříd bude při dodržení zvláštních opatření (ochrana dýchacích cest a určený čas) umožněn vstup s dětmi do třídy, kde kromě uvítání a prvotních informací od třídní učitelky
budou asistovat u testování dětí.
Pro první waldorfskou třídu škola využije možnosti otestovat děti druhý školní den za podobných podmínek, jako ostatní prvňáčky.

Výuka
Bude zatím bez omezení. Nutné dodržovat hygienická pravidla. Rozvrh hodin bude první týden zkušební, k odhalení nesrovnalosti např. s učebnami.

Hygienická opatření
Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (rouška nebo respirátor) se vztahuje na společné prostory. V případě, kdy jsou žáci usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků). Pouze ti žáci, kteří se nebudou testovat, a nedoloží důvod (lékařskou zprávu, potvrzení o očkování, prodělaná nemoc), budou mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celo dobu pobytu ve škole.

Šatny
Budou užívány obvyklým způsobem.

Obědy
Školní jídelna bude v provozu pro přihlášené strávníky bez omezení. Bude nutné dodržovat hygienická pravidla. (Více se dočtete v přílohách viz výše.) Lze očekávat úpravu rozvrhů podobně, jako v loňském školním roce, aby se zamezilo frontám. Nezapomeňte na včasné odhlašování obědů! Z důvodů nárůstu cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu oběda oo 1.9. 2021 o 1,- Kč.

Školní družina
Školní družina bude bez omezení. Nutné bude dodržovat hygienická pravidla jako při výuce. Z důvodu naplnění kapacity školní družiny, jsme nuceni od školního roku 2021/2022 ukončit provoz oddělení pro čtvrté ročníky. Je možné o zařazení čtvrťáků písemně požádat, uvést důvod pro výjimečné zařazení. Podle situace (může být např. méně zájemců o družinu), škola žádostem vyhoví a děti zařadí do stávajících oddělení.

Věřím, že tuto komplikaci pochopíte.
M.Dunděra

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa