235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Dne 1. 9. 2021 bude provoz školní družiny zahájen po skončení vyučování – od 9,40 do 17,30 hod.

Ranní družina není.

Oběd: cca od 10,30 hod.

Vzhledem k tomu, že děti nejsou zatím do ŠD řádně přihlášeny, musí mít každé dítě, které v tento den do družiny půjde, vyplněn lístek s časem odchodu a zda jde domů samo či s doprovodem (lístek ke stažení na www.zsdedina.cz).

Zápisní lístky na školní rok 2021/2022 budou dětem rozdány 1. 9. v době vyučování. Děti je obratem odevzdají 2. 9. celé vyplněné. První třídy dostanou zápisní lístky na informační třídní schůzce

ÚHRADA DRUŽINY

– 1. TŘÍDY po obdržení příkazu k úhradě s přiděleným variabilním symbolem – jiný než do jídelny!! (cca 1. týden vzáří)

– 2. a 3. TŘÍDY hradí automaticky (až po zapsání do družiny)

Romana Doušová, vedoucí vychovatelka

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa