Žukovského 6, Praha, 161 00
Jídelníček
Kroužek výtvarného umění
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Asociace aktivních škol
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ

Dne 1. 9. 2021 bude provoz školní družiny zahájen po skončení vyučování – od 9,40 do 17,30 hod.

Ranní družina není.

Oběd: cca od 10,30 hod.

Vzhledem k tomu, že děti nejsou zatím do ŠD řádně přihlášeny, musí mít každé dítě, které v tento den do družiny půjde, vyplněn lístek s časem odchodu a zda jde domů samo či s doprovodem (lístek ke stažení na www.zsdedina.cz).

Zápisní lístky na školní rok 2021/2022 budou dětem rozdány 1. 9. v době vyučování. Děti je obratem odevzdají 2. 9. celé vyplněné. První třídy dostanou zápisní lístky na informační třídní schůzce

ÚHRADA DRUŽINY

– 1. TŘÍDY po obdržení příkazu k úhradě s přiděleným variabilním symbolem – jiný než do jídelny!! (cca 1. týden vzáří)

– 2. a 3. TŘÍDY hradí automaticky (až po zapsání do družiny)

Romana Doušová, vedoucí vychovatelka