Žukovského 6, Praha, 161 00
Jídelníček
Kroužek výtvarného umění
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Asociace aktivních škol
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ

Ve dnech 19.4. – 9.5 2021 probíhala na naší škole pohybová výzva, při které žáci prvního i druhého stupně plnili úkoly se sportovním zaměřením podle videí, která natáčeli naši tělocvikáři. Body za splněné úkoly si zapisovali do sdílené tabulky, která byla následně vyhodnocena.

V kategorii 1.-3. třída zvítězila 3.C, speciální cenu za nejaktivnější třídu pak získala 2.A.

V kategorii 4.-5. třída zvítězila 4.A, v kategorii 6.-7 třída obsadila první příčku 6.A a v nejstarší kategorii 8.-9. třída se nejlépe umístila 8.B.

Vítězné třídy byly odměněny sportovními cenami od Klubu přátel školy a diplomy.

Mgr. Michal Burian