Žukovského 6, Praha, 161 00
Zápis 18. a 19. 4. 2023
Sportovní areál
Jídelníček
Poděkování žákům 4.B
Gymnastika pro děti
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Ve dnech 19.4. – 9.5 2021 probíhala na naší škole pohybová výzva, při které žáci prvního i druhého stupně plnili úkoly se sportovním zaměřením podle videí, která natáčeli naši tělocvikáři. Body za splněné úkoly si zapisovali do sdílené tabulky, která byla následně vyhodnocena.

V kategorii 1.-3. třída zvítězila 3.C, speciální cenu za nejaktivnější třídu pak získala 2.A.

V kategorii 4.-5. třída zvítězila 4.A, v kategorii 6.-7 třída obsadila první příčku 6.A a v nejstarší kategorii 8.-9. třída se nejlépe umístila 8.B.

Vítězné třídy byly odměněny sportovními cenami od Klubu přátel školy a diplomy.

Mgr. Michal Burian

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"