Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol

Ve dnech 19.4. – 9.5 2021 probíhala na naší škole pohybová výzva, při které žáci prvního i druhého stupně plnili úkoly se sportovním zaměřením podle videí, která natáčeli naši tělocvikáři. Body za splněné úkoly si zapisovali do sdílené tabulky, která byla následně vyhodnocena.

V kategorii 1.-3. třída zvítězila 3.C, speciální cenu za nejaktivnější třídu pak získala 2.A.

V kategorii 4.-5. třída zvítězila 4.A, v kategorii 6.-7 třída obsadila první příčku 6.A a v nejstarší kategorii 8.-9. třída se nejlépe umístila 8.B.

Vítězné třídy byly odměněny sportovními cenami od Klubu přátel školy a diplomy.

Mgr. Michal Burian

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ