Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol

Vážení rodiče, milí žáci.

4.1. 2021 se do školy vrací zatím jen žáci 1. a 2. tříd. Provoz školy obnovíme podle organizačních pokynů z listopadu 2020, kdy byla situace podobná.

Podle pokynu MŠMT zveřejněného zde na stránkách 29.12. 2020, bude nutné dodržovat pokyny, které platily také již dříve.

Týkají se dodržování hygieny, nošení roušek, dodržování rozestupů, odstupňovaného začátku vyučování, postupného odcházení na oběd a nemíchání dětských kolektivů ani ve školní družině.

Rozvrh pro 1. a 2. ročníky bude probíhat normálně, se všemi předměty s výjimkou zpěvu při hudební výchově a tělesné výchovy. Tu nahradíme podle možností vycházkami.

Nutností bude také častější větrání, proto děti s ohledem na roční období řádně oblékejte.

Všechny ostatní ročníky přejdou na povinnou distanční výuku a třídy i učitelé se vrátí k „on-line“ rozvrhům platným do nástupu dětí do škol 30.11. 2020.

Žáci si informace zjistí ve svých google classroom – třídách, kam jim je třídní učitelé zadají.

Školní jídelna bude v provozu pro přihlášené strávníky, podle podobných pravidel zavedených v září. Třídní kolektivy 1. a 2. ročníků budou chodit na oběd společně v určenou dobu.

Ostatní stravující se žáci mohou docházet pro oběd pouze do jídlonosičů v době od 12.50 – 14.00 hod.

Prosíme tyto strávníky o používání návleků na obuv.

Nezapomeňte od 4.1. 2021 žákům odhlašovat obědy!

Školní družina bude v provozu rovněž, jen bude nutné zachování stejných kolektivů, jako ve třídách. Oddělení není možné spojovat. Z tohoto důvodu nebude v provozu ranní družina a také se proto pokuste i nadále vyzvedávat děti z družiny do 16. hodin, aby děti nebyly v oddělení večer samy.  

M.Dunděra

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ