Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol
  • 1. a 2. třídám bude odečteno 250 Kč
  • 3. třídám bude odečteno 350 Kč
  • třídám 4. A, B, C bude za období od 14.10. do 30.11. odečteno 350 Kč, za prosinec 250 Kč a dále bude upřesněno dle aktuální situace
  • třídě 4.D bude odečteno 350 Kč

Částky budou odečteny z úhrady za II. pololetí.

Úhrada za II. pololetí

  • 1.a 2. třídy uhradí 1000 Kč
  • 3. třídy uhradí 900 Kč
  • 4. třídy budou upřesněny v lednu

Rodičům, kteří uhradili II. pololetí v září, budou přeplatky vráceny.

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ