235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče, milí žáci.

Jsme velmi rádi, že se 30.11. vrací žáci do školy. Život školy je tak o krok blíž k normálním podmínkám a můžeme pokračovat v běžné výuce.

Podle pokynu MŠMT: Informace k provozu škol a školských zařízení od 30.11., zveřejněném zde na stránkách, bude nutné dodržovat zvýšenou opatrnost a řídit se pokyny, z nichž většina platila již v září a na počátku října.

Týkají se odlišné organizace výuky, dodržování hygieny, nošení roušek, dodržování rozestupů, odstupňovaného začátku a konce vyučování, postupného odcházení na oběd a nově nemíchání žákovských kolektivů při výuce ani ve školní družině. To s sebou přináší mnoho komplikací.

Výuka

Rozvrh on-line hodin se od pondělí 30.11. ruší. V pondělí se do školy vrací celý 1. stupeň a 9. třídy. Ostatní třídy 2. stupně budou do školy docházet rotačním způsobem, tj. střídavě. V týdnu od 30.11. do 4.12. začínají ve škole třídy 6.A, 7.A, 8.A, 7.D. Na konci týdne obdrží učivo do dalšího týdne pro práci doma. V následujícím týdnu se třídy prostřídají. Podle dostupných informací bude tento způsob výuky platit do Vánoc. Ve výuce musíme zachovat homogenitu tříd. Rádi bychom, aby rozvrh výuky probíhal normálně, se všemi předměty, dělením jazyků s výjimkou tělesné výchovy a zpěvu při hudební výchově. Tělesná výchova bude nahrazena podle možností vycházkami nebo cvičnými hodinami.

Žáci budou převážnou část vyučování trávit v kmenové učebně, stěhovat se budou minimálně!

Hygienická opatření

Roušky jsou povinni žáci, učitelé, vychovatelé a ostatní zaměstnanci nosit po celou dobu pobytu ve škole. V polovině každé vyučovací hodiny učitel vyvětrá třídu a stejně tak i o přestávkách. S ohledem na roční období proto zvolte teplejší oblečení.

Šatny

Z důvodu nemíchání dětských kolektivů, se určené třídy budou přezouvat, převlékat v šatnách, zbývající třídy přímo v kmenových učebnách (viz rozpis nástupů do školy)

Obědy

Školní jídelna bude v provozu pro přihlášené strávníky, podle podobných pravidel zavedených v září. Třídní kolektivy budou chodit na oběd společně v uvedeném čase a konce hodin budou přizpůsobeny, aby se v jídelně netvořily fronty.

Na oběd mohou chodit také žáci, kteří v právě probíhajícím týdnu do školy nedochází a to pouze v čase od 11.15 do 11.40 hod. Mohou se v jídelně stravovat ve vymezeném prostoru nebo si odnést jídlo v jídlonosiči.

Prosíme tyto strávníky o používání návleků na obuv. Nezapomeňte na včasné odhlašování obědů!

Školní družina

Školní družina bude v režimu nutného zachování stejných kolektivů, jako ve třídách. Oddělení není možné spojovat. Z tohoto důvodu jsme nuceni zrušit družinu pro žáky 4. tříd klasické části školy, který nemůžeme personálně zajistit. Ze stejného důvodu nebude v provozu ranní družina a také se proto pokuste i nadále vyzvedávat děti z družiny do 16. hodin, aby děti nebyly v oddělení večer samy.  

Věřím, že komplikovanou situaci provozu školy pochopíte a pomůžete nám ji zvládnout.

M.Dunděra

Nástup do školy je připraven nově pro všechny třídy!

Třídní učitel nebo vyučující první hodiny

vyzvedává žáky před školou

– žáci roušky, dezinfekce rukou, měření teploty

– převlékání žáků v šatně nebo ve třídě dle rozpisu

– dohledy v šatnách mají žáky vyzvedávající učiteléČas vstupu


Převlékání žáků


7.45 hod.


1.A – třída, 1.B – třída, 1.C – třída, 6.A,B – šatna


7.55 hod.


2.A – třída, 2.B – třída, 2.C – třída, 7.A,B – šatna


8.05 hod.


3.A – šatna, 3.B – třída, 3.C – třída, 8.A,B – šatna


8.10 hod.


4.A – šatna, 4.B – třída, 4.C – třída, 9.A – šatna


8.15 hod.


5.A – šatna, 5.B – třída, 9.B – šatna


8.20 hod.


1.D – třída, 2.D – třída, 3.D – šatna


8.25 hod.


4.D – šatna, 5.D – třída, 6.D – šatna


8.30 hod.


7.D, 8.D, 9.D – šatna
Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa