235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče, milí žáci.

Jsme velmi rádi, že se do školy vrací 18.11. žáci prvních a druhých tříd.

Podle pokynu MŠMT zveřejněného zde na stránkách, bude nutné dodržovat pokyny, které platily již v září a na počátku října.

Týkají se dodržování hygieny, nošení roušek, dodržování rozestupů, odstupňovaného začátku vyučování, postupného odcházení na oběd a nově nemíchání dětských kolektivů ani ve školní družině.

Přesto však chceme, aby rozvrh výuky probíhal normálně, se všemi předměty s výjimkou zpěvu při hudební výchově a tělesné výchovy. Tu nahradíme podle možností vycházkami.

Nutností bude také častější větrání, proto děti s ohledem na roční období řádně oblékejte.

Školní jídelna bude v provozu pro přihlášené strávníky, podle podobných pravidel zavedených v září. Třídní kolektivy budou chodit na oběd společně.

Strávníci docházející na oběd nebo pro oběd do jídlonosičů, mohou chodit beze změny a stravovat se ve vymezeném prostoru.

Prosíme tyto strávníky o používání návleků na obuv.

Školní družina bude v provozu rovněž, jen bude nutné zachování stejných kolektivů, jako ve třídách. Oddělení není možné spojovat. Z tohoto důvodu nebude v provozu ranní družina a také se proto pokuste i nadále vyzvedávat děti z družiny do 16. hodin, aby děti nebyly v oddělení večer samy.  

M.Dunděra

Organizace nástupů do školy a školního stravování 1.a 2.tříd od 18.11.2020

Nástup do školy

Třídní učitel vyzvedává děti před školou – roušky, dezinfekce rukou, měření teploty

Čas vstupu 
 8.00 hod. 1.A, 2.A
 8.05 hod. 1.B, 2.B
 8.10 hod. 1.C, 2.C
 8.15 hod. 1.D, 2.D

Školní jídelna

Dohled nad žáky třídní učitel (vyučující koncové hodiny) s vychovatelkou ŠD.

Přítomní zajistí i dohled nad ostatními strávníky a žáky odebírajícími si oběd do jídlonosičů.

 Čas nástupuPOÚTSTČTPA
 11.40 hod. 1.C 1.A 1.B 1.C 2.C / 1.D
 11.45 hod. 2.A 1.B 1.A 2.B 1.B
 11.50 hod. 2.B 1.C 2.C 2.A 1.A
 12.25 hod. 1.A 2.C 1.C 1.A 2.B
 12.30 hod. 1.B 2.B 2.A 1.B 2.A
 12.35 hod. 2.C 2.A 2.B 2.C 1.C
 12.40 hod. 1.D 1.D1.D 1.D 
 12.45 hod. 2.D 2.D 2.D 2.D 2.D
Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa