Žukovského 6, Praha, 161 00
Jídelníček
Kroužek výtvarného umění
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Asociace aktivních škol
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ

Pokud zákonný zástupce uhradil špatnou sumu za I. pololetí za družinu, nebude se vracet, ale bude snížena ve II. pololetí.

Romana Doušová , vedoucí ŠD