235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče,

v průběhu týdne 7. – 11.9. 2020 předají třídní učitelé dětem číselný kód (PIN) a dotazník zaměřený na aktualizaci údajů ve školním systému.

Údaje z dotazníku budeme potřebovat k registraci rodičů pro přístup do elektronické ŽK a také pro případnou distanční výuku, pokud by k ní došlo. Pomocí PINu zaregistrujete dítě do školního systému. Získá tak přístup do elektronické ŽK a k rozvrhu.

Po registraci dětí bude aktualizaci údajů z dotazníku následovat registrace rodičů.

Při registraci dítěte postupujte podle následujících kroků:

1) Připravte si PIN, který dítěti předal třídní učitel.

2) Kliknětě na následující odkaz a dále postupujte podle průvodce:

https://aplikace.skolaonline.cz/RegistraceUziv/App/KRU001_PodminkyUzivani.aspx

Pozn.: Do kolonek „Jméno“ a „Příjmení“ napište jméno a příjmení dítěte!

Pozn.: Do telefonu je možné si stáhnout aplikaci „Škola online“, pro Android zde:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skolaonline.mobile&hl=cs

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa