Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol

Vážení rodiče,

v průběhu týdne 7. – 11.9. 2020 předají třídní učitelé dětem číselný kód (PIN) a dotazník zaměřený na aktualizaci údajů ve školním systému.

Údaje z dotazníku budeme potřebovat k registraci rodičů pro přístup do elektronické ŽK a také pro případnou distanční výuku, pokud by k ní došlo. Pomocí PINu zaregistrujete dítě do školního systému. Získá tak přístup do elektronické ŽK a k rozvrhu.

Po registraci dětí bude aktualizaci údajů z dotazníku následovat registrace rodičů.

Při registraci dítěte postupujte podle následujících kroků:

1) Připravte si PIN, který dítěti předal třídní učitel.

2) Kliknětě na následující odkaz a dále postupujte podle průvodce:

https://aplikace.skolaonline.cz/RegistraceUziv/App/KRU001_PodminkyUzivani.aspx

Pozn.: Do kolonek “Jméno” a “Příjmení” napište jméno a příjmení dítěte!

Pozn.: Do telefonu je možné si stáhnout aplikaci “Škola online”, pro Android zde:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skolaonline.mobile&hl=cs

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ