235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče, milí žáci.

Vítám vás v novém školním roce 2020 – 2021.
Bude zahájen v úterý 1. září 2020. Školní výuka bude probíhat standardním způsobem v souladu s manuálem vydaným MŠMT: „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19“, zveřejněným zde na stránkách 18.8. 2020.
V článku Informace k nástupu do školy níže, je rozepsán průběh v prvním dnu a týdnu výuky.
Musíme připomenout, že v prvních dnech budou žáci vracet staré učebnice a dostávat nové do nového školního roku.

K novinkám v novém školním roce patří zavedení elektronické žákovské knížky (vyjma wš), elektronické dokumentace a zavedení jednotného systému dálkové (distanční) výuky. Tyto kroky škola podniká s očekáváním možného pokračování způsobu výuky, jako ve druhém pololetí loňského školního roku. O systému, využívání a přístupu, budou žáci i rodiče hned na počátku výuky informováni. (Systém se spustí společně s novým rozvrhem od druhého týdne.)

V této chvíli předpokládáme, že za zpřísněných hygienických podmínek by měl proběhnout celý školní rok téměř „normálně“. Výuka by měla probíhat podle stanoveného rozvrhu. Většina obvyklých akcí jako např. zážitkový kurz, školy v přírodě, plavecký kurz, vycházky do města atd., bude však zrušena resp. budeme s jejich organizováním opatrní a budeme vyčkávat, jak se bude situace vyvíjet.

V souvislosti s provozem dle manuálu bylo v ZŠ Dědina stanoveno několik opatření shrnutých do devíti pravidel ohleduplnosti, která jsou rovněž zde na stránkách školy zveřejněna. Prosíme žáky o jejich dodržování!

Podle doporučení České školní inspekce se budeme zabývat obsahovými změnami ve vzdělávání v souvislosti s výpadkem výuky v loňském školním roce. Budou upraveny vzdělávací plány pro celý školní rok. Budeme se snažit doplnit témata, která výukou na dálku utrpěla, případně která vyžadují procvičení. Zaměříme se také na vytvoření systému podpory pro jednotlivé žáky, kteří měli omezené možnosti v účasti na výuce na dálku. Podstatné pro výuku budou hlavní vyučovací předměty matematika, český jazyk a cizí jazyky.

Podle posledního vývoje můžeme očekávat povinné nošení roušek ve společných prostorách škol! Toto by mělo platit pro žáky, učitele i jakékoli další osoby. Je také nutné počítat s tím, že dítě s příznaky nemoci nebo zvýšenou teplotou (namátkou budeme měřit) se nebude moci vyučování zúčastnit! V takovém případě dítě předáme rodičům nebo po dohodě s ním odešleme domů. Pokud budou přetrvávat příznaky, které nebudou způsobeny COVIDem (např. alergie), budeme při návratu do školy požadovat lékařské potvrzení (nikoliv nutně test!).

Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do školních budov. Zvážit konání prezenčních nebo distančních třídních schůzek. Proto jejich konání ještě upřesníme.  Ve třídách bude možné si po dohodě sundat roušky. Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni. Třídní učitelé proto připraví speciální skupiny rodičů mimo časy, ve kterých do školy vstupují ostatní žáci. Vstup dospělým však bude dovolen pouze první den, jen v rouškách a v omezeném počtu (počtu maximálně dva dospělí na dítě.)

V ostatní dny prosíme všechny rodiče, aby respektovali, že jejich vstup do školy není zatím možný!

Po vyučování, tj. mimo výuku dětí, je vstup dospělých možný pouze po dohodě a za dodržení hygienických opatření (roušky ve společných prostorách).

Budeme se snažit, aby problémy s pandemií koronaviru znepříjemnily život Vám a především dětem co nejméně. Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Mgr. Mojmír Dunděra ředitel školy

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa