Žukovského 6, Praha, 161 00
Sportovní areál
Jídelníček
Poděkování žákům 4.B
Gymnastika pro děti
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Zápis pro ukrajinské děti 21.6.
Zápis 26. a 27. 4. 2022
Jak přihlásit dítě do ZŠ (PDF)
Komunitní centrum
Den otevřených dveří 2022
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

V souvislosti s opatřením MŠMT o provozu škol, byla stanovena od 1.9. tato pravidla ohleduplnosti:

  1. V rámci prevence nechodím do školy s příznaky nachlazení (kašel, rýma…).
  2. Po vstupu do školy si vydezinfikuji ruce, přezuji se a následně si na toaletách ruce řádně umyji mýdlem.
  3. Dodržuji pravidla hygieny, zbytečně se nedotýkám očí, nosu a úst. Umývám si často ruce. Nedávám ochutnávat svačinu a nepiji z cizí láhve.
  4. Nosím s sebou roušku (čistou v sáčku) pro případ potřeby a raději si přibalím i vlastní malý dezinfekční gel.
  5. V případě, že kašlu nebo smrkám, používám výhradně jednorázový kapesník, ten po použití vyhodím a umyji si ruce.
  6. Pokud ve škole pocítím jakékoli příznaky nemoci, ihned informuji učitele.
  7. Přestávky trávím ve třídě, nenavštěvuji ostatní děti v okolních třídách ani se s nimi nescházím na chodbě či toaletě. Návštěvu toalety omezím na dobu nezbytně nutnou.
  8. Stolní tenis na chodbě hraji jen s dětmi ze své třídy, pouze po dohodě s učitelem konajícím dozor a jen o velké přestávce.
  9. Mezi učebnami se přesouvám pouze s celou třídou a do učebny vstupuji výhradně až po odchodu předchozí skupiny.
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Zážitková pedagog. WŠ
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"