Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol

V souvislosti s opatřením MŠMT o provozu škol, byla stanovena od 1.9. tato pravidla ohleduplnosti:

  1. V rámci prevence nechodím do školy s příznaky nachlazení (kašel, rýma…).
  2. Po vstupu do školy si vydezinfikuji ruce, přezuji se a následně si na toaletách ruce řádně umyji mýdlem.
  3. Dodržuji pravidla hygieny, zbytečně se nedotýkám očí, nosu a úst. Umývám si často ruce. Nedávám ochutnávat svačinu a nepiji z cizí láhve.
  4. Nosím s sebou roušku (čistou v sáčku) pro případ potřeby a raději si přibalím i vlastní malý dezinfekční gel.
  5. V případě, že kašlu nebo smrkám, používám výhradně jednorázový kapesník, ten po použití vyhodím a umyji si ruce.
  6. Pokud ve škole pocítím jakékoli příznaky nemoci, ihned informuji učitele.
  7. Přestávky trávím ve třídě, nenavštěvuji ostatní děti v okolních třídách ani se s nimi nescházím na chodbě či toaletě. Návštěvu toalety omezím na dobu nezbytně nutnou.
  8. Stolní tenis na chodbě hraji jen s dětmi ze své třídy, pouze po dohodě s učitelem konajícím dozor a jen o velké přestávce.
  9. Mezi učebnami se přesouvám pouze s celou třídou a do učebny vstupuji výhradně až po odchodu předchozí skupiny.
Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ