Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Vážení rodiče a přátelé školy.

Aktuální situace není příznivá pro nikoho a pro nás všechny je nová.  Zpočátku  se zdálo, že budou školy zavřené pouze kratší dobu a že bude možné ji překonat jednoduššími, obvyklými způsoby – zadáním úkolů či mailovou komunikací.  Nyní už je ale jasné, že se nucené „prázdniny“ protáhnou a bude třeba zvolit nějaké jiné formy výuky.

Máme za sebou další týden „výuky na dálku“. Pokud jej rekapituluji, zdá se, že se škola posunula ke konkrétním formám výuky on-line.

Během uplynulých dvou týdnů naši učitelé absolvovali webináře na téma distančního vzdělávání. Pro většinu pedagogů se jedná o zcela nový způsob, s nímž nikdy nepracovali, maximálně na jednotlivých projektech. Přesto se do něj chceme pustit.

Od 30.3. 2020 zahajujeme výuku pomocí google classroom na 2. stupni klasické části školy a s jednotlivými třídami na 1.stupni a ve waldorfské části..

Na prvním stupni do 3. třídy je tento způsob vhodný pouze částečně, proto někteří učitelé setrvávají na mailové komunikaci, a také na předávání práce přes recepci (pracovní sešity atd.). Další využívají webové stránky třídy, jiné stránky poskytovatelů ((skolavpyzamu, škola s nadhledem, tybrdo, případně k jazykové výuce Skype atd.) a hledají způsoby, které nejlépe vyhovují současnému stavu, dětem doma a probírané látce.

Nutno říci, že jsme limitováni jednak technickými možnostmi, někteří žáci se do tohoto způsobu nezapojí a také svými dovednostmi, neboť  také my  se učíme.

Každopádně jsou zatím všichni novým způsobem práce značně zatíženi a zahlceni korespondencí.

Nechceme také, aby děti s rodiči neměli práce se školou víc, než je nutné a při tom respektujeme pokyny ministerstva školství, které nedoporučuje v tomto období zadávat práci předmětů výchovného charakteru, obtížné výkladové lekce a velké množství úkolů.

Věřím, že i když je situace nepříznivá, že se nám ji podaří zvládnout a výpadky ve vzdělávání nebudou velké.

Děti též sbírají jiné podněty, které je také posunují.

Děkujeme za pochopení.

Zdraví přeje za vedení školy

M.Dunděra

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"