Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol

Vážení rodiče a přátelé školy.

Aktuální situace není příznivá pro nikoho a pro nás všechny je nová.  Zpočátku  se zdálo, že budou školy zavřené pouze kratší dobu a že bude možné ji překonat jednoduššími, obvyklými způsoby – zadáním úkolů či mailovou komunikací.  Nyní už je ale jasné, že se nucené „prázdniny“ protáhnou a bude třeba zvolit nějaké jiné formy výuky.

Máme za sebou další týden „výuky na dálku“. Pokud jej rekapituluji, zdá se, že se škola posunula ke konkrétním formám výuky on-line.

Během uplynulých dvou týdnů naši učitelé absolvovali webináře na téma distančního vzdělávání. Pro většinu pedagogů se jedná o zcela nový způsob, s nímž nikdy nepracovali, maximálně na jednotlivých projektech. Přesto se do něj chceme pustit.

Od 30.3. 2020 zahajujeme výuku pomocí google classroom na 2. stupni klasické části školy a s jednotlivými třídami na 1.stupni a ve waldorfské části..

Na prvním stupni do 3. třídy je tento způsob vhodný pouze částečně, proto někteří učitelé setrvávají na mailové komunikaci, a také na předávání práce přes recepci (pracovní sešity atd.). Další využívají webové stránky třídy, jiné stránky poskytovatelů ((skolavpyzamu, škola s nadhledem, tybrdo, případně k jazykové výuce Skype atd.) a hledají způsoby, které nejlépe vyhovují současnému stavu, dětem doma a probírané látce.

Nutno říci, že jsme limitováni jednak technickými možnostmi, někteří žáci se do tohoto způsobu nezapojí a také svými dovednostmi, neboť  také my  se učíme.

Každopádně jsou zatím všichni novým způsobem práce značně zatíženi a zahlceni korespondencí.

Nechceme také, aby děti s rodiči neměli práce se školou víc, než je nutné a při tom respektujeme pokyny ministerstva školství, které nedoporučuje v tomto období zadávat práci předmětů výchovného charakteru, obtížné výkladové lekce a velké množství úkolů.

Věřím, že i když je situace nepříznivá, že se nám ji podaří zvládnout a výpadky ve vzdělávání nebudou velké.

Děti též sbírají jiné podněty, které je také posunují.

Děkujeme za pochopení.

Zdraví přeje za vedení školy

M.Dunděra

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ