235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

10.3. Uzavření školy

Nařízením Ministerstva zdravotnicví se s účinností od středy 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách.

Z tohoto důvodu bude také naše základní škola od zítřka, tj. od středy 11. 3. pro žáky uzavřena, opatření se týká také školní družiny a školní jídelny.

Všem dětem byly na středu až pátek automaticky odhlášeny obědy. Podobným způsobem budou odhlášeny také v příštím týdnu.

Škola bude pokračovat v systému „výuky na dálku“, který byl zahájen 9.3. Převážně to budou odkazy a jiné materiály pro samostatnou práci dětí doma. Protože se uzavření škol protáhne na příští týden, mohou se na stránkách objevit i základy nového učiva. Po nástupu do školy budou učitelé samozřejmě s dětmi opakovat a nové učivo vysvětlovat. Žádáme vás proto, abyste dohlédli na samostatnou práci dětí.

Sledujte prosíme další informace na www stránkách školy.

Níže umisťujeme informaci o uzavření škol,  dále odkaz na informace o ošetřovném, o které mohou rodiče požádat zaměstnavatele, a vlastní žádost.

Žádost o ošetřovné pro rodiče dětí mladších 10 let bude vydávána a potvrzována až na konci doby uzavření školy.

Informace k ošetřovnému

Žádost o ošetřovné

Nařízení ministerstva zdravotnictví ČR

Informace Ministerstva školství k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol


V souvislosti s doporučením krizového štábu Prahy 6 vydává vedení školy tato opatření:

1)  Škola respektuje doporučení krizového štábu pro následující týden od 9.3.– 13.3.2020.

2) Nejedná se o volný týden bez výuky.

3) Výuka bude zajištěna formou zadávání úkolů přes www stránky školy nebo po domluvě s vyučujícími. Sledujte proto stránky školy,  v pondělí  odpoledne bude upřesněno.

4) Nezapomeňte dětem odhlásit obědy, na pondělí do 8.30 jako nemoc a ostatní dny běžným způsobem.

5) Výdej obědů bude redukován na jedno jídlo a nebude možný do přenosných nádob nebo pro ty, co přijdou pouze na oběd.

Opatřením se snažíme minimalizovat šíření viru. Situace je jistě nelehká pro rodiče, přesto věříme, že naše kroky podpoříte.

vedení školy


Z jednání krizového štábu Prahy 6:

Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma (9.3.-13.3.). Všem nám to moc pomůže. Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu.

 • během víkendu budou všechny školky a školy preventivně opět uklizeny virucidními prostředky
 • ČVUT dodá Praze 6 100 litrů desinfekčního gelu vlastní výroby pro sociální pracovníky
 • již přijatá opatření zůstávají v platnosti
 • platí i vydaná doporučení
 • doporučení platí i pro vysoké a soukromé školy

Zveřejňujeme dopis metodika Odboru školství MČ Praha 6:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

vzhledem ke každodenně se měnícímu vývoji situace kolem výskytu nového koronaviru COVID-19 tlumočím následující doporučení zřizovatele, tj. členů Rady městské části Praha 6.

Ke stávajícím zásadám (viz e-mail vedoucího OŠ z 28.02.2020 11:24) ohledně zvýšených hygienických opatření, zrušit s okamžitou platností konání všech skupinových aktivitách jako jsou dny otevřených dveří, rodičovské schůzky, školy v přírodě, výjezdy mimo školu, návštěvy kin či divadel apod.. Dále omezit konání již sjednaných mimoškolních aktivit (např. pronájmy) tak, aby bylo zamezeno setkávání dospělých s dětmi ve škole.

O všech zrušených akcích rodiče, a případně veřejnost, informujte obvyklým způsobem i zveřejněním u hlavního vchodu a vyvěšením na webu.

Vzhledem ke skutečnosti, že nově infikovanou osobou je jeden z rodičů žáka ZŠ a MŠ A. Čermáka, vyčkejte na další informace, stanoviska a pokyny, které vzejdou z jednání krizového štábu MČ Praha 6.

V případě již objednaných zahraničních studijních pobytů je potřebné zvážit zejména lokalitu a termín akce. Pokud je možný posun termínu až na podzimní období (snižující i riziko hrozících storno poplatků – jak pro účastníky, tak školu), lze předpokládat, že MČ Praha 6 bude při posuzování žádostí o dotace zohledňovat odůvodněnou změnu termínů, míst i podmínek (např. účast žáků, kteří již uhradili zálohu na studijní pobyt v jarním termínu, avšak v případě přesunu na termín podzimní již žáky školy nebudou).

S přáním co nejvšedněji prožitých dnů  

metodik Odboru školství MČ Praha 6


V souvislosti s pokyny zřizovatele vydává vedení školy po dohodě s pedagogickým sborem tato opatření.

 • Třídní učitelé informují rodiče o této skutečnosti a dále, že budou následovat průběžně další informace dle situace a doporučení krizového štábu Prahy 6.
 • Do odvolání se ruší akce, kde by se setkávaly skupiny dětí z naší školy s jinými skupinami dětí z jiných škol.
 • Do odvolání se ruší akce, ve kterých se setkávají děti s dospělými.
 • Do odvolání se ruší třídní schůzky.
 • Do odvolání se ruší návštěvy divadel, muzeí, kin.
 • Do odvolání se ruší pronájmy učeben a tělocvičen jiným subjektům.
 • Do odvolání se ruší organizování škol v přírodě, na které k dnešnímu datu nebyly uzavřeny smlouvy. Ostatní, které jsou již administrativně v chodu, budou posouzeny individuálně, projednány s rodiči a jejich provozovateli.
 • Ruší se exkurze do Florencie 9.D.
 • Cestu do Anglie se pokusíme přesunout na podzim, pokud to nepůjde, bude zrušena.
 • Cesta do Francie se přesunuje na podzim.
 • Ruší se Den otevřených dveří.
 • Ruší se Velikonoční jarmark.
 • Plavání bude konzultováno s hygienickou stanicí a podle toho zvolen postup.
 • Na vývěsce školy a na webu školy budou zveřejněny informace pro veřejnost.
 • Dotazy z řad rodičů, které by byly podrobnějšího rázu, prosíme směřovat na tiskového mluvčího Prahy 6.
 • Prosíme rodiče, aby do odvolání omezili svůj vstup do prostor školy, vyčkali na recepci a své dotazy směřovali na recepční školy.
 • Prosíme předat všechny informace všem, kteří se k tomuto textu nemohou dostat.

Věříme, že nastalou situaci pochopíte a budete škole nápomocni v udržení bezproblémového chodu a kroků, které činíme v zájmu zdraví dětí.


Vážení rodiče, zveřejňujeme nám dostupné vybrané preventivní informace ke koronaviru.

Rodičům, kteří s dětmi o jarních prázdninách cestovali do oblastí postižených koronavirem, dáváme ke zvážení, jestli děti v následujícím týdnu pošlou do školy.

Informace Ministerstva zahraničních věcí ČR

Informační letáky:

 1. Doporučení pro cestovatele
 2. Obecné informace o koronaviru
 3. Leták ECDC
 4. Leták SZÚ
 5. Leták – jak si správně umýt ruce
 6. Leták WHO
 7. Leták – domácí zvířata

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa