Žukovského 6, Praha, 161 00
Jídelníček
Kroužek výtvarného umění
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Asociace aktivních škol
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ

Zápis do školní družiny pro školní rok 2018/2019 musí proběhnout nejpozději do 4. 9. 2018. Vzhledem k vysokému počtu zájemců o ŠD nemusí být pozdějším zájemcům vyhověno.