235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

HRAVÉ ODPOLEDNE S TÉMATY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Žáci 1. stupně se mohli formou didaktických her seznámit s tématy, které se týkaly dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Na stanovištích s tématy o ekologické stabilitě lesů, znečištění ovzduší, třídění odpadu, vodě v krajině, nadměrném rybolovu, dopravě apod. vypomáhali žáci 2. stupně a několik rodičů dětí. Za každý splněný úkol na stanovišti dostávaly děti razítko.

Jak vypadala jednotlivá stanoviště?

Děti si vyrobily peněženku z nápojového kartonu nebo krabičku z PET lahví. O tom, že si děti vyrábění užily, svědčí komentář Nelly z 1.A: „Bavilo mě vyrábění peněženek, bylo to legrační, dobrý byl ten ‘sucháč‘“.

Na příkladu dopadů působení firmy Coca-Cola v Indii si děti uvědomily, jak vzácná může být zejména v některých částech světa voda. „Nevěděl jsem, že kvůli továrně na Coca-Colu ubyla v indické vesničce voda ve studnách a voda je znečištěná,“ popsal své nové poznatky Honzík z 1.D. Děti si vyzkoušely strastiplnou cestu do vzdálené studny, která je ale bavila: „Líbila se mi opičí dráha, nosili jsme vodu, nabírali jsme ji jako z jezera,“ popsal své zážitky Dan z 1.A.

Na stanovišti, které se týkalo dopravy, měly děti srovnat dopravní prostředky na škále podle toho, jakou měrou znečišťují životní prostředí. Poté si vylosovaly, jakým dopravním prostředkem budou cestovat, či zda půjdou pěšky, a měly si všimnout co největšího počtu rostlin, které našly na kartičkách u cesty. Ukázalo se, že při chůzi je člověk více vnímavý.

Na příkladu rybolovu ve Viktoriině jezeře se děti zkoušely lovení ryb a dozvěděly o možném dopadu nadměrného rybolovu. Někteří to s rybolovem přehnali, což mělo své následky: „Měli jsme chytit 5 ryb, já jich omylem chytil 9, tak mi pán skoro nedal razítko,“ postěžoval si Dan z 1.A.

Děti se chvílemi musely soustředit na smyslové počitky a porovnat chuť ovoce a zeleniny v bio kvalitě ve srovnání s kvalitou běžně dostupného ovoce a zeleniny, které je dovezeno z dalekých krajin a vypěstováno v systému intenzivního zemědělství.

Správné třídění odpadu si děti procvičily na příkladu „maxi-domina“, které vyrobili žáci z 2. stupně. Principem domina bylo to, že příklady odpadků děti přikládaly k obrázku správné popelnice.

Děti se na chvíli staly řekou a porovnávaly regulovaný vodní tok s přirozeně meandrující řekou. Samy si vyzkoušely, že meandrující řeka teče pomaleji a podle obrázků uhodly, že v krajině zadržuje více vody. To, že člověk zasahuje do přirozeného toku řek, byla pro mnohé nová informace: „Nevěděl jsem, že lidé řeky narovnávají,“ řekl Jura z 1.D.

Děti se dozvěděly o výhodách smíšených lesů v souvislosti se stabilitou lesního společenstva formou hry na les a lýkožrouty. Hra je velmi bavila a lýkožrouty nazvaly „stromovými červíky“. Po hře následovala reflexe na téma monokulturní a smíšený les.

Aby si děti procvičily svou všímavost, měly rozeznat, co nepatří do přírody a všimnout si něčeho nezvyklého.

Na stanovišti, které se týkalo znečištění ovzduší, děti vbíhaly na jeden nádech do ohraničeného území s obrázky, které si měly zapamatovat. Posléze je roztřídily podle toho, co ovzduší znečišťuje a co ho naopak čistí.

Závěrečná aktivita navazovala na loňská přání dětí planetě Zemi. Letos měly děti naopak napsat na zelený lísteček, co by vzkázala Země lidem, a nalepit ho na velký obrázek Země, který vytvořily žákyně ze současné 9.AB.

Každý, komu se podařilo obejít většinu stanovišť, dostal pak za splněné úkoly Pamětní list. Děti si také odnášely své vlastnoručně vyrobené krabičky z PET lahví nebo peněženky z nápojových kartonů a řadu zážitků. Ze Dne Země jsem byla načená,“ napsala Eliška T. ze 2.B. A Jíra Rada ze 2.B dodal: „Doufám, že se bude dál šetřit planetou.“

Text Alžběta Trojanová

Foto Alžběta Trojanová, Ivan Zachník

« z 2 »
Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa