235 359 229
235 355 185
Žukovského 6, Praha, 161 00
Zápis 2019
Den otevřených dveří
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Aktivní město 2018/2019
Přijmeme kuchařky
Nabídka výuky AJ
Jídelníček - 3101
Asociace aktivních škol
Srdíčkové dny 11060 Kč
Výtvarné kroužky
Invakuace - certifikát
Taneční škola
Skříň zapomnění
2015-2016-skrin_zapomneni
Kalendář
Březen 2019
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Fotogalerie 2015-2016

McDonald’s CUP

Ve dnech 25. a 27. dubna se vybraní žáci 2. až 5. tříd zúčastnili fotbalové soutěže McDonald´s Cup, který se již tradičně konal na sportovišti SK Aritma Praha. Mezi družstvy byly týmy škol z Prahy 6 a 17. Konkurence byla veliká a týmy kvalitní.  Přesto naši fotbalisté nasadili veškeré síly a fotbalový um, aby reprezentovali naši školu.  V pondělí 25. 4. bylo počasí doslova aprílové, sníh střídalo sluníčko, ale děti 2. a 3. tříd hrály obětavě a s plným nasazení. S nadšením oslavovaly každý vstřelený gól a taktizovaly po obdržené brance. Ve středečních zápasech žáci 4. a 5. tříd dokonce i zmokli. Přesto hru brali zodpovědně a hráli fair-play. Obsadili krásné 4. místo. Věřím, že si děti fotbalové dopoledne užily a dobře si zahrály.

Den Země

HRAVÉ ODPOLEDNE S TÉMATY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Žáci 1. stupně se mohli formou didaktických her seznámit s tématy, které se týkaly dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Na stanovištích s tématy o ekologické stabilitě lesů, znečištění ovzduší, třídění odpadu, vodě v krajině, nadměrném rybolovu, dopravě apod. vypomáhali žáci 2. stupně a několik rodičů dětí. Za každý splněný úkol na stanovišti dostávaly děti razítko.

Jak vypadala jednotlivá stanoviště?

Děti si vyrobily peněženku z nápojového kartonu nebo krabičku z PET lahví. O tom, že si děti vyrábění užily, svědčí komentář Nelly z 1.A: „Bavilo mě vyrábění peněženek, bylo to legrační, dobrý byl ten ‘sucháč‘“.

Na příkladu dopadů působení firmy Coca-Cola v Indii si děti uvědomily, jak vzácná může být zejména v některých částech světa voda. „Nevěděl jsem, že kvůli továrně na Coca-Colu ubyla v indické vesničce voda ve studnách a voda je znečištěná,“ popsal své nové poznatky Honzík z 1.D. Děti si vyzkoušely strastiplnou cestu do vzdálené studny, která je ale bavila: „Líbila se mi opičí dráha, nosili jsme vodu, nabírali jsme ji jako z jezera,“ popsal své zážitky Dan z 1.A.

Na stanovišti, které se týkalo dopravy, měly děti srovnat dopravní prostředky na škále podle toho, jakou měrou znečišťují životní prostředí. Poté si vylosovaly, jakým dopravním prostředkem budou cestovat, či zda půjdou pěšky, a měly si všimnout co největšího počtu rostlin, které našly na kartičkách u cesty. Ukázalo se, že při chůzi je člověk více vnímavý.

Na příkladu rybolovu ve Viktoriině jezeře se děti zkoušely lovení ryb a dozvěděly o možném dopadu nadměrného rybolovu. Někteří to s rybolovem přehnali, což mělo své následky: „Měli jsme chytit 5 ryb, já jich omylem chytil 9, tak mi pán skoro nedal razítko,“ postěžoval si Dan z 1.A.

Děti se chvílemi musely soustředit na smyslové počitky a porovnat chuť ovoce a zeleniny v bio kvalitě ve srovnání s kvalitou běžně dostupného ovoce a zeleniny, které je dovezeno z dalekých krajin a vypěstováno v systému intenzivního zemědělství.

Správné třídění odpadu si děti procvičily na příkladu „maxi-domina“, které vyrobili žáci z 2. stupně. Principem domina bylo to, že příklady odpadků děti přikládaly k obrázku správné popelnice.

Děti se na chvíli staly řekou a porovnávaly regulovaný vodní tok s přirozeně meandrující řekou. Samy si vyzkoušely, že meandrující řeka teče pomaleji a podle obrázků uhodly, že v krajině zadržuje více vody. To, že člověk zasahuje do přirozeného toku řek, byla pro mnohé nová informace: „Nevěděl jsem, že lidé řeky narovnávají,“ řekl Jura z 1.D.

Děti se dozvěděly o výhodách smíšených lesů v souvislosti se stabilitou lesního společenstva formou hry na les a lýkožrouty. Hra je velmi bavila a lýkožrouty nazvaly „stromovými červíky“. Po hře následovala reflexe na téma monokulturní a smíšený les.

Aby si děti procvičily svou všímavost, měly rozeznat, co nepatří do přírody a všimnout si něčeho nezvyklého.

Na stanovišti, které se týkalo znečištění ovzduší, děti vbíhaly na jeden nádech do ohraničeného území s obrázky, které si měly zapamatovat. Posléze je roztřídily podle toho, co ovzduší znečišťuje a co ho naopak čistí.

Závěrečná aktivita navazovala na loňská přání dětí planetě Zemi. Letos měly děti naopak napsat na zelený lísteček, co by vzkázala Země lidem, a nalepit ho na velký obrázek Země, který vytvořily žákyně ze současné 9.AB.

Každý, komu se podařilo obejít většinu stanovišť, dostal pak za splněné úkoly Pamětní list. Děti si také odnášely své vlastnoručně vyrobené krabičky z PET lahví nebo peněženky z nápojových kartonů a řadu zážitků. Ze Dne Země jsem byla načená,“ napsala Eliška T. ze 2.B. A Jíra Rada ze 2.B dodal: „Doufám, že se bude dál šetřit planetou.“

Text Alžběta Trojanová

Foto Alžběta Trojanová, Ivan Zachník

« 1 z 2 »

Slet čarodějnic 2016

Slet čarodějnic a jejich učedníků je na ZŠ Dědina tradiční akcí z konce dubna. Dle zvyku se organizačního zajištění chopili nejstarší žáci, tedy žáci devátého ročníku.  Na dopolední program připravili soutěže s čarodějnickými dovednostmi a sportovní tematikou.  V různých soutěžích si společně „zařádili“ všichni žáci druhého stupně a nezůstali pozadu ani někteří pedagogové.

V závěru došlo i na společný rapperský tanec.

Podívejte se, jak jim to krásně slušelo!

Koncert při příležitosti Dne Země

Den 21.4. 2016 jsme v naší škole, zahájili oslavy Dne Země tentokrát trochu netradičně, koncertem studentů. Přišli nám zazpívat studenti 2. ročníku Waldorfského lycea společně se studenty ze švýcarské Atelierschule Zürich. Ve školním sále jsme vyslechli sborové provedení díla od F. Schuberta. Ve sboru bylo 60 členů a hudební doprovod zajistili hráči mini-orchestru; na příčnou flétnu, klarinet, housle, violoncello a kontrabas. Celý sál byl do posledního místa obsazen nejen našimi žáky a pedagogy, ale hlavně celý vyplněn hudebním zážitkem, za který těmto mladým umělcům děkujeme!

Naši francouzští spolužáci

Na ZŠ Dědina právě skončil výměnný pobyt francouzských žáků v rodinách našich dětí. Během šesti pobytových dnů se zapojili do vyučování, sehráli sportovní utkání, seznámili se s rodinami českých kamarádů a poznali řadu pamětihodností Prahy. Vše dopadlo nad očekávání krásně a vedení školy tímto tlumočí pozdravy z Paříže a velmi děkuje všem rodinám, které se postaraly o francouzské děti. Děkujeme.

Návštěva pamětnice koncentračních táborů Terezín a Osvětim, paní Marty Kottové

„O jedno Vás chci na závěr poprosit:  nikdy nevyhazujte chleba…“

V pátek 8.dubna 2016 směla naše škola přivítat vzácného hosta, paní Martu Kottovou z Liberce.

V sále zaplněném žáky z pěti tříd (8. a 9.ročníků) vyprávěla tato pozoruhodná žena svérázným způsobem (a slovníkem) o letech strávených s rodiči a bratrem v koncentračním táboře Terezín, transportu do Osvětimi, o náhodách, které ji živou vyvedly z pekla utrpení a hladu ven a postavily ji jako 16 letou dívku do života v poválečném Československu. Před svou deportací stihla absolvovat pouze 5 tříd obecné školy, proto dnes tak ráda chodí do škol mezi děti a povzbuzuje je v tom, aby vzdělání nepovažovaly za samozřejmost. Velmi autenticky také popisovala, jak nepatrné množství jídla děti dostávaly, a tak její závěrečná prosba, abychom nikdy nevyhazovali chleba, protože to je to nejvzácnější, co máme, se nám po vyslechnutém svědectví hluboko zaryla do paměti.

V sále bylo během besedy absolutní ticho, v některých momentech nás ovládlo dojetí a na závěr jsme paní Kottové dlouho tleskali ve stoje. Žáci přicházeli spontánně paní Kottové poděkovat a stisknout ruku. Mezi posluchači se objevila i vnučka stále žijící někdejší spoluvězenkyně a kamarádky z Terezína, což dojalo a potěšilo paní Kottovou.

Cítím vděčnost za obdarování všech přítomných, kteří slova z úst jedné z posledních žijících pamětnic holokaustu směli slyšet.

Martina Dbalá

Skanzen Vysoký Chlumec – výlet dětí z družiny

Školní družina ( II., IV. a část III. odd.) poznávala podobu velikonočních svátků na venkově ve středním Povltaví.

Viděli jsme ukázku tradičních zvyků a rukodělných činností spojených s jarním obdobím a oslavou Velikonoc v autentickém prostředí venkovských chalup. Moc se nám líbil roubený vodní mlýn a pila na vodní pohon.

Děti a vychovatelky Renata P. a Jana D.

Návštěva školky – velikonoční dílničky

V pátek 18. března navštívila třída 1. B v doprovodu paní učitelky Markéty Kadavé a vychovatelky Moniky Žďárské Mateřskou školu Libocká, kde byly pro děti  připraveny velikonoční dílničky. Vzhledem ke krásnému počasí jsme se rozhodli, že vyrazíme do školky pěšky. Cestou jsme spatřili několik jarních květin, dopravní značky a proto jsme trasu měli dokonce i výukovou. Po příchodu do školky bylo pro děti připraveno několik stanovišť, kde si děti mohly vyrobit nejrůznější výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Paní učitelky z mateřské školy dětem vysvětlovaly a pomáhaly s výrobou a někteří prvňáčci zase pomáhali dětem ze školky. Na závěr byla připravena zábava pro prvňáčky i děti ze školky. Společně jsme si zatancovali a pohráli si a poté vyrazili zpět do školy naladěni na Velikonoce.

Z Prahy do Paříže a zpět

Ve dnech 16. – 21.3 se uskutečnila první část výměnného jazykového pobytu žáků 6. – 9.třídy do Paříže.

Děti se každý den zúčastnily výuky ve škole v Pantin, často byly přímo zapojeny do výuky v různých předmětech a dozvěděly se tak mnoho o francouzské škole, francouzských zvyklostech a o životě ve Francii.

V letošním roce jsme se rozhodli vydat tam, kde jsme v letech minulých ještě nebyli a prozkoumali tak další úžasná místa této francouzské metropole. Tematicky jsme letošní ročník nazvali „Neprozkoumaná Paříž“ a vydali se do nejstarší pařížské Latinské čtvrti. Tam jsme navštívili Lucemburské zahrady, Pantheón a univerzitní komplex Sorbonu.

Odpoledne jsme poznávali kromě Latinské čtvrti také světoznámé památky jako je Notre Dame, Louvre, bazilica Sacré-Coeur, Vítězný oblouk na Champs Élyssées a samozřejmě Eiffelovu věž.

Po skončení odpoledního programu děti trávily se svými francouzskými kamarády volný čas a zapojily se přímo do běžného života rodin, musely se přizpůsobit mnohým zvyklostem. Srovnávaly způsob života francouzských dětí a jejich rodin s vlastním způsobem života doma.

V dubnovém termínu zavítají naši francouzští kamarádi k nám do Prahy a všichni se na ně už velmi těšíme.

Vážený pane řediteli, páni učitelé Vokoune a Vautrine,

děkujeme! Klára se vrátila z Paříže nadšená, plná dojmů, zážitků a nových zkušeností.

Elefantovi

Předvelikonoční jarmark

Předvelikonoční jarmark prvního stupně se opravdu vydařil. Děti byly moc rády, že mohou ukázat, jak jsou šikovné a co dokážou samy vyrobit . Otáčely se velmi zdatně za pultíky svých improvizovaných obchodů, kde nabízely své zboží. Návštěvníci si mohli prohlédnout nebo i zakoupit nejen výrobky s velikonoční tematikou, ale i s tematikou Afriky a Indie, protože právě do těchto míst je směřována pomoc našich dětí. Dvěma vystoupeními zpestřila čtvrteční odpoledne i přípravka souboru Musica e Danza.

Výtěžek jarmarku podpoří humanitární projekty nadací Člověk v tísni, Lékaři bez hranic a občanského sdružení PONS 21.

Náš předvelikonoční jarmark je součástí celoročního projektu „Chceme pomáhat,“ který je zacílen na pomoc dětem v rozvojovém světě, během kterého se žáci seznámili s vybranými zeměmi a s problémy, které je sužují. Děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli na dobrou věc.