235 359 229
235 355 185
Žukovského 6, Praha, 161 00
Přednáška 27.11.
Jídelníček - 3101
Strava.cz - přihlášení
Ocenění
Zážitková pedagogika WŠ
Projekt Sportík
Taneční škola
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ
Strava.cz - informace
Aktivní město 2018/2019
Zdravá Šestka
Přijmeme kuchařky
Asociace aktivních škol
Výtvarné kroužky
Invakuace - certifikát
Kalendář
Prosinec 2019
Po Út St Čt So Ne
« Lis    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Fotogalerie 2016-2017

EXPEDICE ŠUMAVA 2017 – ŠKOLA V PŘÍRODĚ – 3.A (8.5. – 13.5. 2017)

Víte, kde se nachází největší rašelinové jezero České republiky? Znáte naši nejvýše položenou obec či nejchladnější lokalitu? A co třeba hrad, vybudovaný Karlem IV. na šumavských stráních? Správné odpovědi by vám se stoprocentní jistotou sdělili účastníci Expedice Šumava 2017, kteří jsou po šestidenním pobytu na Kvildě doslova nabiti spoustou zážitků a informací.

Při našem každodenním putování Šumavou nás uchvacovaly nádherné přírodní scenérie, poznávali jsme rozmanitou flóru a faunu a často jsme nehnutě naslouchali neodolatelnému zpěvu ptáků… Naučná stezka Povydří, Chalupská slať, Jezerní slať, Kvilda a Javorník patří mezi nejatraktivnější místa, která jsme navštívili, a věřím, že zanechají v myslích všech účastníků jedinečnou a trvalou stopu. Denně byly na programu různé sportovní soutěže, například orientační běh v lese, hod šiškami na cíl, „Šumavské překážky“ a jiné. Mezi další nezapomenutelné aktivity patří stavění domečků pro lesní skřítky, večery plné soutěží a her, dramatický pořad podle vlastního scénáře „Kdo jsme a odkud přicházíme“ či soutěž plná zpěvu, tance, divadla a pantomimy – „Kvilda hledá SUPERSTAR“.

Ke konci našeho pobytu vyjádřily mnohé děti touhu pobývat zde i nadále              a odložit odjezd „třeba o týden“. Znělo to mile…

Děkuji svým kolegům Monice a Vláďovi za milou společnost a účinnou pomoc po celou dobu pobytu.

Naďa Petrovičová

Pozn. – odpovědi na úvodní otázky:

Na Chalupské slati, Kvilda (nadmořská výška 1065 m), Jezerní slať, hrad Kašperk.

« 1 z 2 »

Nejen po stopách Harryho Pottera – jazykový pobyt v Anglii

Letošní rok nás přivítal York. Historické město s největší gotickou katedrálou v Anglii nám nabídlo procházku po místních hradbách, prohlídku vikingského muzea i ochutnávku místní čokolády v York´s Chocolate Story. Nejen město, ale i hostitelské rodiny nás přijaly velmi srdečně a na několik dní nám poskytly příjemné rodinné zázemí.

Kromě výuky s rodilými mluvčími nás čekaly výpravy za poznáním, aby se cestovní deníky našich žáků mohly zaplnit nevšedními zážitky, v nichž se úchvatná příroda střídala s monumentálními stopami britské historie.

Prošli jsme se například po křídových útesech Flamborough Head, kde mnozí smočili své nohy v ledové vodě oceánu, i malebné lázeňské městečko Scarborough. Rybářské Whitby s ruinami opatství zase oživovalo vzpomínky na Jamese Cooka či Drakulu. Mořské vlny nás zde pohoupaly na lodi Summer Queen a pak jsme parním vláčkem dorazili do Goathland, starobylého nádraží, kde se natáčel příjezd Harryho Pottera do Bradavic.

Z romantického areálu Fountains Abbey se zříceninou cisterciáckého opatství jsme zamířili do nezapomenutelného národního parku Yorkshire Dales. I v něm patřila na několikakilometrové trase divokou přírodou jedna zastávka Harrymu – v přírodním amfiteátru z bílého vápence se natáčely známé filmové scény.

A pak už pro nás bylo po zastávce v Coventry  připraveno lákadlo největší – ateliéry Warner Bros Studio, v nichž Harry, Ron, Hermiona a další prožívali svá kouzelnická dobrodružství.

Naši osmidenní cestu jsme završili celodenní prohlídkou Londýna, na vlastní oči jsme zhlédli památky dosud známé pouze z učebnic angličtiny a vydali se zpět domů. S přáním, abychom se zase někdy mohli vrátit…

Jitka Chalupová

Žáci 3.A a 6.A se zúčastnili soutěže „Voda pro život“

Žáci 3.A a 6.A se zúčastnili umělecké soutěže pro žáky a studenty pražských škol „Voda pro život“

Soutěž spoluorganizuje Magistrát hlavního města Prahy.

Žáci 8.A navštívili gastronomickou školu

Žáci 8. ročníku navštívili ve čtvrtek 11.5. v rámci profesní orientace STŘEDNÍ ŠKOLU GASTRONOMICKOU A HOTELOVOU v Bráníku. Dozvěděli se o možnostech studia na této škole, informace o pěstování a výrobě kávy a přípravě vizuálně zajímavých nealkoholických koktejlů. Sami se pak na chvíli stali zručnými baristy a barmany a vyzkoušeli si koktejl  Poslední zvonění a Caffé latte připravit.

Čarodějnický slet ve škole 2017

V pátek 29. dubna se v naší tělocvičně slétly čarodějnice na čarodějnický slet, který jako každý rok pořádali žáci devátého ročníku.

Všechny čarodějnice a čarodějové z jednotlivých tříd se nejdříve představili  svým kolegům a kolegyním a poté předvedli svá vlastnoručně vyrobená létající košťata. Dále všichni plnili kouzelnické úkoly. Létalo se na čarodějnických košťatech, plnily se rébusy, tančila se „Lambáda“ při podlézání čarodějnické tyče a odehrávaly se další čarodějnické soutěže. Po skončení čarodějného řádění čekala na všechny čarodějnice sladká odměna a pochvala.

« 1 z 2 »

Ročníkové práce 8. ročníku WŠ

Jde o projekt realizovaný každoročně v osmé třídě waldorfské části naší školy. Obsahuje řadu dílčích úkolů, které bych ráda v tomto textu představila a blíže popsala jeho vrchol – prezentace ročníkových prací. Ráda bych chtěla zmínit, v jakých všech oblastech má žák možnost se rozvíjet, jaké jsou předpoklady pro úspěšné splnění této velké práce a jaké jsou další přínosy pro jiné žáky, rodiče, učitele školy. Dále připojuji mou reflexi, co tato práce přinesla mně, třídnímu učiteli a kolektivu naší třídy.

Příprava žáků na ročníkové práce probíhá vlastně řadu let. Během návštěv prezentací ročníkových prací, jsou postupně žáci nižších tříd seznamováni s úkolem, který je bude čekat v osmé třídě – jejich vlastní prezentace. Tato část práce se stává vnější motivací pro žáky při přípravě jejich vlastních referátů či při přednesu v nižších ročnících. Také mají možnost již předem promýšlet téma své vlastní práce.

Samozřejmě, že ve všech školách jsou děti vedeny k tvorbě a přednesu vlastních referátů, přínosem ročníkových prací je to, že děti mohou na tento úkol pohlížet jako na jasný cíl svého úsilí, což, obzvláště u menších dětí, může být opravdu motivující.

Ročníková práce obsahuje tyto části:

  • písemná část, jde o text v rozsahu minimálně deseti stran, který je členěn na úvod, kapitoly, závěr, seznam použité literatury. Je psán vlastní rukou. Kromě celkové úhlednosti by měl být zdoben obrázky či fotografiemi. Předpokládá, že žák bude vyhledávat odbornou i jinou literaturu, která mu pomůže jeho práci do hloubky pochopit, vidět z více úhlů pohledu. Žák se učí citovat, formulovat text vlasními slovy, třídit a vybírat podstatné informace a mnoho dalších dovedností, které rozvíjejí nejvíce myšlení.
  • praktická, umělecká čast, v níž žák najde způsob, jak ke svému tématu něco vytvořit „vlastníma rukama“. Ideální je, když je v této části zapojena estetická výchova. Když se žák takto zapojí do práce, získá vlastní cenné informace, které nelze nahradit čtením textů o tom, jak se tématu věnovali jiní. Naopak vlastní zkušenost umožní prožít si téma na vlastní kůži. Překonávat překážky, radovat se z úspěchu, všechny tyto zážitky jsou velmi důležité. Pomohou se ponořit do tématu hlouběji, zapojuje se tak duševní, pocitová složka osobnosti žáka, zároveň se při praktické práci rozvíjí i jeho vůle.
  • prezetace ročníkové práce, je vrcholem a cílem, ke kterému směřuje celé úsilí. Žák během 20 – 30 minut samostatně a zpaměti přednáší o svém tématu. Na začátku prezentace se představí, zmíní jednotlivé body své přednášky, dále zmíní cíl své práce, proč si vybral toto téma apod. Přibližně deset minut by měl zvládnout hovořit odborněji o svém tématu, informace, které se dověděl z literatury a dalších deset minut hovořit o své praktické části. Může použít svůj výrobek, fotografie, powerpointovou prezentaci aj. V závěru žáci shrnou, co jim jejich práce přinesla, jak se jim povedlo či nepovedlo naplnit vlastní cíle, případně, co se chtějí ještě naučit. Součástí závěru je také poděkování. Dále je prostor pro dotazy diváků.Této prezentaci předchází dlouhodobá práce žáků s hlasem i tělem. Žáci pracují na přednesu ve spisovném jazyce, usilují o kvalitní výraz. Učí se naslouchat spolužákům, hodnotit projev spolužáků i svůj a při tomto hodnocení věcně argumentovat. Učí se strategie k překonání trémy a zvládání stresu.

Témata ročníkových prací mohou být velmi různá, v podstatě si žák může vybrat téměř cokoliv. Je však třeba si na začátku stanovit cíle, které mají být naplněny, vymyslet, co bude náplní praktické části a zamyslet se nad tím, že je nutné ve většině případů vybrat si určitou část z tématu, které se žák bude věnovat více do hloubky.

Samo tvoření ročníkové práce je živý proces, takže se stává, že se během roku některé věci změní, práce se vyvíjí jiným směrem, než si žák původně naplánoval. To však není chyba, patří to k životu. Je však dobré pro tyto případy vést si deník, ve kterém žák může zapisovat, co se kdy dělo, na konci může zapsané informace využít k zápisu závěru své ročníkové práce. Kvalitní závěr je tak dobrou formou sebereflexe a může žáka mnohému naučit.

Žák si může vybrat téma, kterému se již věnuje a zajímá ho, měl by však v tomto případě dobře zformulovat cíl. Ve své práci by totiž žák měl udělat něco, co by jinak pravděpodobně neudělal. Měl by si stanovit úkol, ve kterém překročí hranice svého běžného zájmu.

Druhou možností je, že si žák vybere téma, které ho sice láká, ale ještě se mu nevěnoval a je tak pro něj zcela nové.

Pro úspěšné splnění úkolu tak rozsáhlého, jako je ročníková práce, je předpokladem

spolupráce s rodiči žáka. Proto již na konci sedmého ročníku by mělo být jasně dané téma ročníkové práce, měla by proběhnout první konzultace mezi žákem, rodiči a učitelem. To se v naší třídě z větší části podařilo (pouze v jednom případě se to nepodařilo). K dalším konzultacím došlo

v říjnu a posledním v únoru, tedy těsně před prezentacemi. Tyto schůzky mají za cíl především dobře informovat rodiče a vzbudit v nich zájem. Vzhledem k tomu, že většina přípravy probíhá doma, je rodič nejčastěji garantem, který se zaručuje za úspěšné dokončení práce. Účelem tohoto opatření je, aby bylo co nejméně případů, kdy se žákovi práci splnit nepodaří. Zároveň je tento úkol pro rodiče i dobrou příležitostí, jak trávit čas se svým dítětem.

Prezentace ročníkových prací jsou vlastně slavností, která je určena pro všechny žáky, rodiče i učitele školy.

Nejen žáci z nižších ročníků, jak již bylo výše napsáno, ale i rodiče těchto žáků, se mohou prezentací zúčastnit a jsou velmi vítáni. I rodiče tak mají čas, aby v nich zrálo vědomí, že jejich dítě také bude v osmé třídě prezentovat. Mohou tak také s předstihem přemýšlet, jaká práce by byla pro jejich dítě přínosná, jak by jim mohli pomoci.

Stejně tak učitelé dalších tříd mohou při sledování prací přemýšlet, jaká forma prezentací by byla vhodná pro jejich žáky. Tato forma totiž není nějak pevně určena a přináší tak, do určité míry, jistou dávku svobody. Tato svoboda pak podporuje tvořivost a fantazii učitele, žáků, rodičů. Když se mohou tvořivě na formě podílet, mohou takový úkol spíše přijmout za vlastní a plnit jej s chutí.

Naše prezentace byly také prakticky využity k výuce – žáci devátého ročníku (kteří mají již své prezentace za sebou) dostali za úkol vybrat si jednoho prezentujícího a popsat jeho práci, informace zpracovat při výuce ivformatiky.

Velmi oceňuji přístup většiny žáků naší třídy, kteří skutečně výzvu, kterou tento úkol s sebou přinesl, přijali za vlastní. Někteří s velkou chutí, jiní s obavami, ale všichni bez rozdílu

vynaložili mnoho sil a naučili se mnoho nového. Přistupovali k práci s vážností a pro naplnění svého cíle překonávali různé překážky. Během školního roku proběhlo několik hodin, během kterých žáci měli promluvit o tom, co již ve své práci udělali. Měli v několika minutách představit svou práci, případně přinést ukázky. Toto se ukázalo jako velmi dobré, protože některé ukázky byly pro žáky motivací. Také slyšet o problémech druhých bylo důležité, žáci si vzájemně naslouchali, podporovali se a podporovali často i spontánním potleskem. Já jako třídní učitelka jsem mohla být přítomna celému procesu, ve kterém nedocházelo jen ke vzniku prací žáků, ale při kterém se prohlubovaly vzájemné sociální vztahy žáků. Dojemné bylo vidět, jak celá třída napjatě naslouchala prezentaci jedné spolužačky, která má veliké problémy s trémou. Po prezentaci se k dívce spolužáci rozběhli a objímali ji.

Kvalitu jednotlivých prací není možné srovnávat, protože každý člověk je jiný, má jiné možnosti nebo handicapy. Co mohu říci je, že každý z žáků v jistém ohledu překonal sám sebe, někdo zpracováním své písemné části, jiný rozsahem a kvalitou praktické části, další zase svou ústní prezentací.

Dva žáci dostali za úkol částečně dokončit svou písemnou část (v jednom případě pro malý rozsah a

určitou povrchnost práce a ve druhém případě je třeba dokončit závěr, žáci mají dokončit do konce května), jinak byly všechny práce porotou (tvořili ji tři učitelé, kteří sledovali prezentace všech žáků) přijaty.

Slavnostní prezentace ročníkových prací 8.D proběhly 20. a 21. března 2017 od 12:00 do 17:30 hodin. Jako prostor jsme si vybrali výtvarný ateliér z několika důvodů: ateliér je větší nežli třída, takže může prezentace navštívit více lidí (kolem 120 posluchačů), zároveň je menší než sál, jehož velikost je na naše potřeby až příliš velká a pro žáky je obtížné tak velký prostor „umluvit“.

Ateliér je také prostorem, ve kterém se tvoří, je ozdoben pracemi žáků a to vytváří příjemnou atmosféru, která nám vyhovovala.

Pezentace byly oba dny rozděleny do dvou bloků oddělených půlhodinovou přestávkou. Mezi jednotlivými prezentacemi byly kratší, cca pětiminutové přestávky na výměnu prezentujících a přípravu. Celkově bylo v obou dnech 15 prezentujících (jeden žák třídy se nemohl pro nemoc účastnit a svou prezentaci zrealizuje v náhradním termínu).

Na začátku prezentací jsem jako třídní učitelka pronesla několik slov na úvod a žáci vystoupili se zpěvem několika písní,také na začátku dalších bloků žáci zpívali. Rovněž na konci obou dnů, na rozloučení a ukončení prací žáci zazpívali. Těsně před koncem bylo vyhlášení výsledků: tři učitelé školy sledovali všechny ročníkové práce, měli za úkol dohlédnout, aby kritéria ve všech dílčích částech byla splněna. Při vyhlášení tedy ke každé práci, ke každému prezentujícímu, bylo řečeno několik slov.

Pro návštěvníky i přednášející bylo také připraveno občerstvení. Připravili ho jednak rodiče osmáků, ale velkou měrou se podíleli žáci deváté třídy a jejich třídní učitelka. Žáci se rozdělili do skupinek a v těchto skupinkách po celou dobu prací připravovali občerstvení a uklízeli, co bylo potřeba.

12.4.2017

Markéta Carhounová

Dětský sbor Musica e Danza získal hlavní cenu soutěže Jarní petrklíč

Dětský sbor Musica e Danza získal 23.3.2017 v celostátním kole soutěže dětských sborů Jarní petrklíč  Zlatý diplom a jako absolutní vítěz i hlavní cenu festivalu. Gratulujeme.

Výměnný pokračovací pobyt ve Francii

Ve dnech 8.3 – 13.3 se uskutečnilo již šesté pokračování výměnného jazykového pobytu našich žáků ve Francii. Žáci z 6. – 9. ročníků strávili tyto dny v Paříži v rodinách svých francouzských kamarádů. Každý den se zúčastnili výuky v partnerské škole, často byli i přímo zapojeni do výuky v různých předmětech. Došlo i na tělesnou výchovu, kdy si naši žáci při společné hodině s francouzskými dětmi zahráli  kopanou. V odpolední části programu se seznamovali se zajímavými místy a památkami Paříže. Letos ale především jeli na výlet do královského sídla Versailles a jeho překrásných zahrad.  Proto byl také pojmenován náš pobyt  „Život na zámku“.  Samozřejmě nezapomněli na Eifellovu věž a navštívili také technické muzeum La Villette a prohlédli si vnitřek vystavené ponorky.  Žáci strávili se svými francouzskými kamarády volný čas a byli přímými účastníky jejich běžného života. Museli se přizpůsobit mnohým zvyklostem a srovnávali jejich způsob života se způsobem života vlastních rodin.

Poděkování jedné maminky:

Vážený pane řediteli,
ráda bych Vám touto cestou chtěla poděkovat za umožnění zúčastnit se pokračovacího výměnného pobytu v Paříži, který se dle mého názoru velmi vydařil.
Vím, že příprava celé akce je kvůli nám vždy trochu komplikovanější. Navíc ani já sama jsem něděla, zda se budeme moci kvůli Michálkovu zdravotnímu stavu nakonec zúčastnit. Díky perfektní organizaci pana učitele Mgr. Lukáše Vokouna proběhly veškeré formality spojené s cestováním hladce.
I když jsme se pobytu zúčastnili již minulý rok, byl pro nás letošní program velmi zajímavý. Mě se moc líbil zámek Versailles a jeho zahrady, chlapcům zase technické muzeum i vnitřní prohlídka vystavené ponorky. Mark byl také nadšený ze společného tělocviku s francouzskými dětmi se kterými si zahrál fotbal.
Ráda bych poděkovala ještě za zajímavé provádění po Paříži spojené s doprovodným komentářem panu učiteli Fabienovi Vautrinovi a vlastně také ještě jednou panu učiteli Mgr. Lukášovi Vokounovi za překonávání všech bariérových překážek, kterých je v pařížském metru opravdu nemalý počet i za pomoc se zavazadly. A paní učitelce Mgr.Ing. Jaroslavě Fournier za ostatní pomoc při organizaci zájezdu.
Na závěr musím pochválit i všechny žáky školy, bylo mi příjemné s nimi společně cestovat.

S pozdravem

Marie Obrmanová

Paní Obrmanové za hezký dopis děkujeme.

Vedení školy děkuje za organizaci studijního zájezdu organizátorům ale také partnerské škole v Pantin, kolegům a rodičům francouzských dětí za péči o naše žáky.

Fotografie z waldorfského Masopustu

Pražské poetické setkání

První březnový den se v knihovně naší školy konalo školní kolo poetické soutěže – Pražské poetické setkání.

Velmi nás potěšila rekordní účast třiceti pěti nadšených recitátorů. Celá soutěž proběhla  v pohodové a příjemné atmosféře.

Nejhorší úkol čekal na přítomnou porotu. Jelikož jsme dobře věděli, že v této soutěži  jsou pro nás vítězi všichni! Ale pravidla jsou pravidla, a tak jsme museli přece jen vybrat z každé kategorie dva recitátory, které posíláme reprezentovat naši školu do obvodního kola.

A tady jsou:

  1. kategorie – 2.A – Barbora Poláková, 3.A – Agáta Kubátová
  1. kategorie – 4.A – Sára Hůlová, 4.A – Magdalena Gogolová
  1. kategorie – 6.A – Filip Hanzlík, 6.B – Vítek Sviták
  1. kategorie – 9.A – Tereza Hlaváčková, 9.A – Jan Cikrt

Obvodní kolo proběhne ve velkém sále DDM Prahy 6. Pro 1. a 3. kategorii 20.3. a pro 2. a 4. kategorii 21.3.

Recitátorům držíme palce a těšíme se na další ročník této soutěže.

Vaše porota.

Mgr. Michaela Nováková

« 1 z 3 »